Česká republika dobře chrání dětí před komerčním sexuálním zneužíváním. Zároveň je zemí s vysokým počtem dětí v ústavní péči.

  • Date:23.07.2008
školní děti a jejich učitel
Třetí a čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o právech dítěte, kterou dnes projednala vláda, hodnotí dodržování práv dětí v ČR za posledních osm let. Zpráva, kterou vládě předložila ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, bude předána Výboru OSN pro práva dítěte v nejbližších dnech. Česká republika dosáhla za posledních znatelného pokroku zejména v oblasti ochrany dětí před komerčním sexuálním zneužívání. Problematickou oblastí zůstává velký počet dětí v ústavech či absence nezávislého orgánu na ochranu práv dítěte, například dětského ombudsmana.

Česká republika dlouhodobě bojuje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Trestní zákon komerční sexuální zneužívání od roku 2004 přísně sankcionuje, zejména pokud jsou oběťmi děti ve věku 15-18 let. Neméně významné je zavedení trestnosti držení dětské pornografie, ke kterému došlo v minulém roce. Z pohledu ochrany soukromí dětí považuje ministryně pro lidská práva za velice důležité, že byl zaveden zákaz zveřejňovat jakékoliv informace vedoucí k identifikaci dětí, které se dopustily činu jinak trestného. Tento zákaz se týká dětí mladších 15ti let.


Česká republika je ze strany OSN často kritizována jako jedna ze zemí s vysokým počtem dětí umístěných v ústavní péči. Zpráva zmiňuje dílčí zlepšení, ke kterým došlo, například rozšíření povinnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí spolupracovat s rodinou. Celkovou situaci dětí žijících mimo svou rodinu však bude třeba řešit do budoucna aktivněji.
Zpráva informuje i o Národní strategii prevence násilí na dětech, jejíž přijetím splní Česká republika důležité doporučení Výboru OSN pro práva dítěte. Koncepce bude projednána vládou v srpnu tohoto roku. Hlavním cílem je snížení počtu týraných a zneužívaných dětí. Od 1. 1. 2009 má v ČR začít celonárodní Kampaň proti násilí na dětech.

 

  • Date:23.07.2008