Výchova bez násilí

Nejsem génius. Jsem jen politik

  • Date:28.08.2008
Džamila Stehlíková, Kateřina Jacques a Jan Švejnar
On-line rozhovor pro Lidové noviny 28. srpna

Místo zákona, který by zakazoval fyzické trestání dětí, chystá ministryně pro lidská práva mediální kampaň. Ta by měla působit výchovně a radit rodičům, jak vychovávat své děti bez toho, aby na ně museli vztahovat ruku.

OTÁZKA (Petr)
Dobrý den, domníváte se, že řešením alespoň některých problémů, kterým se věnujete, by bylo zavedení povinných kvót? Například na určitý podíl žen ve vedení soukromých společností, nebo zástupců menšin či sociálně slabých skupin na veřejných vysokých školách.
ODPOVĚĎ (28.08.2008 15:55)
Povinné kvóty pro znevýhodněné skupiny je cesta, která se osvědčila například v severských zemích, nicméně není v Česku zdomácnělá a byla by vnímaná jako nespravedlivá pozitivní diskriminace. Česká republika zná a využívá jiný přístup - vyrovnávací, aby každý měl možnost stejné startovní pozice, rovných příležitostí s tím, že je pak na schopnostech a úsilí každého, na jakou pozici dosáhne. Pozitivním vzorem v případě vyrovnávání šancí žen a mužů by mohly být politické strany. Strana zelených zavedla kvóty pro zastoupení žen, respektive osob opačného pohlaví - v některých situacích potřebují podporu muži. Dalším příkladem je přístup ke zdravotně postiženým osobám - kvóty pro zaměstnávání osob s postižením sice neexistují, ale legislativa zajišťuje preferenční výběrový přístup k určitým druhům zaměstnání právě zdravotně postižených.

OTÁZKA (Jaroslav Špaček)
Dobrý den. Koho budete podporovat na sjezdu a proč? A prosil bych nekličkovat. Děkuji.
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:04)
Hezký den. Na sjezdu budu podporovat Martina Bursíka v čele strany, protože zachování stávajícího politického směřování strany a setrvání zelených ve vládě naší straně umožní i nadále prosazovat v rámci vládní koalice své cíle a priority. Žádná koaliční strana, ani Strana zelených, neprosadí svůj volební program na sto procent, ale není to důvod pro změnu vedení a kurzu strany. Prosadíme značnou část zelených cílů a priorit, zakotvených v programovém prohlášení vlády - především v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, ochrany lidských práv a menšin, vzdělávání, podpory občanské společnosti a proevropského směřování země. Pokud by SZ pod vedením Dany Kuchtové změnila svůj kurz a bez zásadního důvodu odešla z vlády a koalice, mohla by sice hlásat nekompromisní aktivistické proklamace či teze převzaté od opozice, ztratila by jakýkoliv vliv na společenské dění a neprosadila nic ze svých cílů a priorit. Nemluvím o tom, že by v tomto případě Strana zelených ztratila důvěru svých voličů a výrazně snížila své šance v nadcházejících krajských volbách. V příštích parlamentních volbách by pak SZ ztratila šanci dostat se do sněmovny.

OTÁZKA (Pospíšil)
Jak vidíte otázku migrace Romů do CND? Proč žádají o azyl, když i zde dostávají dost vysoké částky na obživu.
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:15)
Hezký den, situace je vážná, i když kanadská strana zatím nesignalizuje úmysl znovu zavést pro občany ČR vízovou povinnost. Nicméně již teď vrhá celá záležitost stín na stav lidských práv v ČR, ačkoliv hlavní důvod žádosti o azyl není útěk od pronásledování a perzekuce státem, ale cesta za blahobytem. Azylový a sociální systém v Kanadě je totiž velmi velkorysý.

OTÁZKA (Stanley)
Paní ministryně, dobrý den! Jak se díváte na otázku používání klecových, respektive síťových lůžek v našich českých diagnostických ústavech? A co říkáte zájmu o tuto problematiku takových odborníkům, jako je Ms. J. K. Rowlingová ?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:25)
Klecová a síťová lůžka se již v sociálních zařízeních nepoužívají, ale stále jsou v ústavních zdravotnických zařízeních. Dle mého názoru je někdy zapotřebí používat tak zvaná zařízení omezující pohyb (například postranic) nikoliv s cílem restrikce, ale s cílem ochrany dítěte či seniora před pádem z postele a případným úrazem. Pokud s tím vyjádří souhlas uživatel sociálních služeb, resp. jeho zákonný zástupce, doporučí to i lékař a vše bude řádně dokumentováno, nevidím v používání postranic problém. Paní Rowlingová je osobnost s hluboce lidským a procítěným přístupem k utrpení, zejména dítěte, a pokud se k tomu vyjadřuje, chce chránit slabší před násilím a omezováním. Pokud však chceme někoho ochránit, nikoliv mu ublížit, navíc s jeho souhlasem, porušování lidských práv v tom nevidím.

OTÁZKA (Sid)
Paní ministryně, mohla byste vyjmenovat konkrétní kroky, které jste udělala pro rovnoprávné postavení otců jako rodičů? Kroky, které by vedly k tomu, aby otcové dostávali děti do své péče častěji? Kroky, které by podpořily střídavou péči, když mají oba rodiče zájem se o děti starat?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:31)
Hezký den, zavádí se otcovská dovolená, prosazujeme instituci vhodného prostředí při konfliktech v rozvodové péči o dítě, nastavujeme legislativní podmínky pro větší vymahatelnost práva, usilujeme o to, aby v budoucnu byl věk odchodu mužů a žen do důchodu stejný a výchova dítěte byla v důchodovém systému bonifikována jinak než dřívějším odchodem ženy do důchodu. Střídavou výchovu považuji za dobrý výchovný koncept, ale především si přeji, aby se v zájmu dítěte rodiče po rozvodu po dobrém domluvili, jak ho budou dál vychovávat, aniž by docházelo ke konfliktům, které pak vždy odnese právě a jen dítě. Stát všechno nevyřeší, hlavní zodpovědnost zůstává v tomto případě především na rodičích či partnerech.

OTÁZKA (Milan Pašek)
Paní ministryně. Opravdu nevidíte souvislost mezi trendem upouštění od jakéhokoli trestání dětí + upouštění od jakéhokoli vymáhání plnění povinností a nárůstem soc. patologických jevů mezi dětmi jako jsou drogy, šikana, brutalita, krádeže atd. atd.??? Nechtělo by to spíše se s pokorou vrátit ke zkušenostem předků a vykašlat se na sociální experimenty, u kterých zřetelně vidíme kam vedou..? Děkuji
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:39)
Díky za dotaz, je to beze sporu problém. Zahraniční výzkumy opakovaně a jednoznačně dokázaly, že právě násilí ve výchově je hlavní příčinou pozdějšího násilného chování dětí a dospívajících ke svému okolí. Podobný výzkum proběhne i v České republice. Trest musí být přiměřený a spravedlivý a nemusí být nutně fyzický, jednak je to velmi často neefektivní, jednak dítěti může ublížit. To, co doporučujeme, je debata o výchově, pomoc rodičům v jejich nelehkém výchovném poslání, nikoliv trestání. Neznamená to výchovů bez mantinelů a barier, naopak, hranice se musí nastavovat odmalička. Právě proto, že narůstají problémy s agresivitou dospívajících například ve školách, potřebujeme celospolečenskou debatu o výchově a výchovných metodách, dostupnější poradenství pro rodiče a děti. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a určitě to bude přínosem pro všechny generace.

OTÁZKA (Pablo)
Omlouvám se, ale ještě jsem neměl tu možnost se dozvědět čím to, že občané bývalého Sovětského svazu zde mohou trvale žít několik desetiletí a stejně se nenaučí pořádně mluvit česky na rozdíl od Němců, Američanů a dalších neslovanských národů zde žijících a pracujících?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:43)
Pokud člověk není rodilý mluvčí nebo není vychováván bilingválně, nikdy dokonale nezvládne fonetiku. Pokud to někdo zvládne, je genius, což já rozhodně nejsem :). Jsem jenom politik.

OTÁZKA (František)
Chtěla byste bydlet v Chanově, Trmicích, Předlicích nebo v Matiční ulici, a jestli ne, co Vám v tom brání?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:47)
Trefil jste do černého. Právě na takovém sídlišti bydlím 20 let a hodlám tam zůstat. Čímž ale nechci říct, že tam nejsou problémy. Jsou. A proto je musíme řešit nikoliv od zeleného stolu v Praze, ale přímo v těchto lokalitách, což je úkolem Agentury pro sociální začleňování, v jejímž rámci spolupracují města s místními neziskovými organizacemi, školami, policií a sociální správou na konkrétních projektech (vzdělávání, bydlení a zaměstnanost), jak dané lokalitě pomoci. Musíme využít možnosti čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů a pomoci obcím - nejen obyvatelům těchto vyloučených lokalit, které uvádíte, ale také jejich sousedům a všem obyvatelům Mostu, Ústí nad Labem a mnoha dalších měst a obcí v republice.

OTÁZKA (petra)
Byla jste jako sovětský psychaitr členkou Komunistické strany Sovětského svazu nebo agentkou jiných sovětských organizací?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 16:53)
Členství ve straně mi bylo pochopitelně důrazně nabídnuto, odmítla jsem. Nerada na to vzpomínám, ale pro šíření zakázaných básníku byla jsem krátkodobě sama umístěna v uzavřené psychiatrické léčebně po zfalšovaném obvinění. Omlouvám se, nechtěla jsem být osobní. Máte pravdu, psychiatrie byla v Sovětském Svazu zneužívána k persekuci nepohodlných občanů. Mnoho sovětských psychiatrů má obrazně řečeno "ruce od krve".

OTÁZKA (Kurt)
Zdravím, žil jsem léta v Anglii, kde se děti trestat nesměji. Podle mě je vše otázka míry, protože to, co tam vyrůstá mezi dětmi mnohdy za zrůdy, u nás nemá obdoby, chybí jim naprosto respekt, děti potřebují občas ukázat autoritu, ale jedná se podle mě o symbolickou věc, která může mít plno podob, od napomenuti po pohlavek. Nemá to nic společného s násilím a nemělo by se to černobíle směšovat. Souhlasíte se mnou?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 17:01)
Hezký den. Souhlasím, každé dítě potřebuje nastavit mantinely, ale vedeme debatu o tom, jakými prostředky. Tělesné tresty okamžitě zaberou, ale nejsou efektivní z dlouhodobého hlediska a proto je dobře hledat i jiné výchovné metody. Výchova bez násilí je emočně a časově náročnější, ale takový je úděl nás rodičů. Navíc je z hlediska prevence výhodou, že se nyní vede rozsáhlá debata ve společnosti. Už to samo snižuje agresivní jednání vůči dětem. Hranice mezi prvním pohlavkem a dalšími, třeba v reakci na „drzé chování" dítěte, je velmi, velmi prostupná.

OTÁZKA (Petr Holan)
A v čem je situace vážná, že se Romové stěhují do Kanady? V čem to je vážné? Člověk nemá právo se usadit, kde chce? A navíc, jak víte, že jsou to Romové? Vy jim kontrolujete občanky? Pokud vím, tak asi všichni tito lidé mají české občanství, tak jak mohou být Romy? Když si nějaký Čech bude chtít říkat Nigeriec, tak ho tak budete nazývat, byť bude mít občanství české?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 17:06)
Hezký den, nikdo nestojí žádnému občanovi na cestě za štěstím a nekontroluje občanky, jsme standardní demokracie. Každý se může usadit kde chce. Nicméně pokud někdo chce zlepšit svoji ekonomickou situaci a životní standard, neměl by zneužívat institut azylu, který existuje pro ochranu před pronásledováním, persekucí státem a vážným ohrožením třeba i na životě. Naši občané žádající o azyl v Kanadě nejsou pronásledováni a pokud tak tvrdí, vrhají tak stín na stav lidských prav a demokracie v ČR, o možnosti znovuzavedení víz nemluvě. Není to korektní.

OTÁZKA (Karel K.)
Dobrý den, je skoro pět hodin, napadá Vás, proč je tak málo otázek?
ODPOVĚĎ (28.08.2008 17:13)
Hezký den, pátá hodina je pryč, děkuji všem za Vaše otázky a omlouvám se těm, komu jsem nestačila odpovědět. Zpětná vazba je pro mě velmi důležitá, těším se na další on-line setkání,

Džamila Stehlíková
www.dzamilastehlikova.cz

 

  • Date:28.08.2008
  • Zdroj:www.lidovky.cz
  • Autor:Lidové noviny