Patologické hráčství

Hazard by měl být provozován pouze v zařízeních pro to určených

  • Date:07.07.2008
  • Photogallery:open
automaty
Odborníci z pracovní skupiny pro nelátkové závislosti při Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky se dnes shodli na tom, že hazard by měl být provozován pouze v zařízeních, speciálně pro to určených. Výrazně se tím omezí jeho vysoká dostupnost.

Výherní automaty blikají na potenciální zákazníky praktický všude: v restauracích, barech, hudebních klubech, v hotelích, na nádražích - všude tam, kam se občan vydá za jiným účelem, než s úmyslem si zahrát. Široká nabídka a vysoká dostupnost hazardních her je jednou z hlavních příčin stoupajícího počtu rizikových a patologických hráčů, zejména mezi mladými lidmi a v sociálně vyloučených komunitách. Experti rovněž doporučili zakázat distanční hry hazardního charakteru pro neomezený okruh osob přes internet nebo po telefonu.

Patologické hráčství je v České republice na vzestupu: počet léčených osob neustále stoupá, v roce 2007 bylo hospitalizováno 785 osob pro tuto diagnózu, léčba jednoho pacienta přijde na zhruba 100 tisíc korun. Jedná se o špičku ledovce, podle nejstřízlivějších odhadů trpí v ČR tímto onemocněním až 1 % dospělé populace. Sociální a zdravotní dopady na patologického hráče a jeho rodinu se v penězích vyčíslit nedají.

K rizikovým skupinám obyvatel patří mládež, osoby sociálně znevýhodněné, pobírající sociální dávky a některé skupiny seniorů. Velmi nebezpečným trendem je nárůst gamblerství v sociálně vyloučených lokalitách, kde nejčastějším motivem je pocit nedostatku peněz a snaha rychle si vydělat a dosáhnout na konzumní standard, který je rodinám z chudších vrstev nedostupný. Podle údajů z jednotlivých měst a obcí právě ti nejchudší občané v touze zlepšit svoji neutěšenou finanční situaci prosázejí značnou část příjmů ze sociálních dávek. Například, v severočeském Mostě s jednou z nejvyšší úrovní nezaměstnanosti prosází každý občan v průměru 32 tisíc korun ročně, což je daleko víc, než ve stejně velké obce v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině s daleko nižší úrovní nezaměstnanosti.

V roce 1997 bylo v celé republice vsazeno ve všech loteriích a sázkových hrách celkem 48 mld. korun, v roce 2007 činila prosázená částka již 108 mld. Kč. V průběhu posledních deseti let se objem vsazených finančních prostředků více než zdvojnásobil. Meziroční nárůst převýšil 10 %.

Nejvyšší nárůst počtu hráčů byl zaznamenán u technických her, elektromechanické rulety a centrálních loterních systémů, u kterých činil nárůst vsazených částek v roce 2007 49,3 % oproti předchozímu roku. Technické hry jsou z hlediska tržního podílu druhou nejvýznamnější hrou na trhu loterií a jiných podobných her.

Podle výsledků šetření obcím nejvíce vadí, že i když místní vyhláškou mohou výherní hrací přístroje na svém území regulovat a vykázat je tak z nevhodných lokalit, v místech, odkud byly obcemi výherní hrací přístroje vytlačeny, začaly se objevovat elektromechanické rulety, které povolovalo ministerstvo financí a obce je nemohly zakázat. MF sice od 1. února 2007 nepovoluje umístění nových video-loterních terminálů do lokalit, na které se vztahuje zákaz podle místně závazné vyhlášky, v praxi však bývá i toto ustanovení někdy obcházeno.

Místní poplatky za rok 2007 činily příjem do rozpočtu obcí přes miliardu a sto milionů korun, odvody z výtěžku - přibližně 700 mil. Kč. a pokud započítáme i správní poplatky, činily povinné odvody z provozování licencovaných her do obecních rozpočtů přes dvě a půl miliardy korun. Nehledě na to, že příjmy související s provozováním výherních automatů činí v průměru jeden až dva procenta z výnosu rozpočtu, naprostá většina obcí (85 %) je připravena tyto prostředky oželit výměnou za větší pravomoci v oblasti regulace hazardu na svém území.

Podle průzkumu více než 90 % samospráv obcí by chtělo mít možnost regulovat obecně závaznou vyhláškou všechny druhy her, nikoliv pouze provoz výherních hracích přístrojů.

Pracovní skupina pro nelátkové závislosti podporuje obce v jejich úsilí o možnost regulovat všechny druhy hazardních her na svém území obecně závaznou vyhláškou.

Ke snížení poptávky by měly vést systematické aktivity v oblasti osvětových a preventivních kampaní určené pro širokou veřejnost, rodiče dospívajících dětí, děti školního věku a mladistvé, dále vzdělávání zdravotníků, úředníků, pedagogů, sociálních pracovníků, policistů a dalších profesionálů, kteří přicházejí do kontaktu s osobami závislými na hazardní hře a s rizikovými skupinami obyvatel, například v sociálně vyloučených lokalitách.

Ke snížení nabídky by měla vést politická a legislativní opatření ve směru omezení dostupnosti hazardních her, zpřísnění restriktivních zákonných norem, striktního dodržování věkového omezení, zákazu agresivní reklamy hazardních her apod.

Experti z pracovní skupiny pro nelátkové závislosti se shodli na tom, že nová legislativní norma by měla povolovat výherní hrací automaty a další hazardní hry pouze v provozovnách, k tomu určených. Dále doporučili zakázat distanční hry hazardního charakteru pro neomezený okruh osob přes internet nebo po telefonu.

Fotogalerie

  • Date:07.07.2008
  • Autor:Pracovní skupina pro nelátkové závislosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky