Začleňování do společnosti

Byly vyhlášeny tři české firmy s nejlepší strategií společenské odpovědnosti

  • Date:23.10.2008
Zleva: Filip Hrubý (Vodafone), Markéta Kuklová (Microsoft), Džamila Stehlíková, Zuzana Novická (Plzeňský Prazdroj) a Luděk Pfeifer (Partner M.C.TRITON)
Česká republika se jako jedna z prvních zemí nově přistoupivších k EU po roce 2004 zapojila do ojedinělé celoevropské soutěže společenské odpovědnosti firem (European Corporate Responsibility - CSR - Award).
Dnes vyhlásili organizátoři ceny pro tři nejvýše hodnocené firmy, které postupují do celoevropského kola soutěže. Ocenění a přání úspěchu na evropském poli předala zástupcům společností Microsoft, Vodafon a Prazdroj ministryně vlády České republiky Džamila Stehlíková.

Soutěž se koná pod patronátem eurokomisaře pro sociální oblast a rovné příležitosti Vladimíra Špidly, který zároveň předsedá odborné porotě soutěže. V České republice převzala patronát nad soutěží ministryně Džamila Stehlíková. Jméno této vítězné firmy se dozvíme začátkem roku 2009 v Praze. Účastníky soutěže mohou být firmy z České republiky, Belgie, Bulharska, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Lucemburska, Polska, Slovenska, Nizozemí a Velké Británie se svými CSR projekty. „Soutěž přináší konkrétní důkazy, že být zodpovědným vůči svým zaměstnancům, poctivý k zákazníkům a citlivý vůči potřebám veřejnosti se vyplatí," řekla Stehlíková.

O jaký přístup se v případě společenské odpovědnosti firem jedná? V první řadě se hledí na dodržování nejlepších standardů vztahů na pracovišti, transparentním odměňováním počínaje a programem profesního rozvoje pro každého konče. Dále se jedná o kontakt se zákazníky, o dodržování spotřebitelské vlídnosti, absolutní otevřenosti a kvalitního servisu. Otevřené a iniciativní společnosti pomáhají také přímo ve veřejném prostoru, školám, neziskovým organizacím v jejich obecně prospěšné činnosti, pomáhají se začleňování tělesně postižených do společnosti, pomáhají sociálně slabším, jako jsou lidé starší osmdesáti let, pomáhají ženám skloubit profesní a rodinný život či podporují projekty prevence sociálně patologických jevů. Vedle kvality, propracovanosti a komplexnosti programů se hledí také na jejich zavádění a skutečné dopady.

Ministryně ocenila ve svém projevu projekty společnosti Severočeské doly, a.s. Chomutov za ekologické angažmá a podíl zaměstnanců firmy na rozhodování o tom, které prospěšné projekty obcí a dalších subjektů budou podpořeny. Dále vyzdvihla projekt plzeňského Prazdroje zaměřený na mládež a „střídmé konzumování" alkoholických nápojů. Za první vlaštovku mezi veřejnými korporacemi, které se staví na roveň soukromých společností pečujících o veřejné blaho, ministryně označila městskou část Praha X, která získala zvláštní cenu poroty za projekt „Pojízdný úřad" umožňující podíl na politice i lidem s nejtěžšími pohybovými omezeními.

  • Date:23.10.2008