Ochrana před alkoholem, tabákem, hazardem a riziky na internetu

Stehlíková: Výstražný systém pro závažné případy pohřešovaných dětí by měl fungovat v celé Evropě

  • Date:15.06.2008
Osoby představující pro veřejnost kampaň Missing Children
Česká republika připravuje zavedení národního výstražného systému pro náhlé případy pohřešovaných dětí v situaci životního ohrožení a bude usilovat o rozšíření tohoto systému do zemí EU, kde tento systém doposud není.
Návrh Nadace Naše dítě a organizace Missing Children Europe (Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu) získal podporu členů české vlády, především ministra vnitra Ivana Langera a ministryně pro menšiny a lidská práva Džamily Stehlíkové.
Národní výstražný systém zajistí okamžitou informovanost veřejnosti o případech pohřešovaných dětí v případech, kdy Policie ČR předpokládá, že dítě je v ohrožení života. Policie pak informuje média, která přeruší vysílání a uveřejní popis okolnosti zmizení dítěte či další fakta, která mohou napomoci dítě zachránit. Do projektu by se měli zapojit i další aktéři: například internetová média či provozovatelé silničních návěstí.
Ministryně Stehlíková usiluje o to, aby systém byl zaveden nejen v ČR, ale postupně i v dalších zemích EU všude tam, kde zatím chybí. Proto navrhuje zavedení celoevropského výstražného systému pro náhlé případy pohřešovaných dětí jako společné téma pro předsednictví v Radě EU tria Francie, České republiky a Švédska. Ve Francii tento systém již velmi úspěšně funguje. Česká republika by vlastní národní systém mohla zavést ještě před svým předsednictvím Radě EU či v jeho průběhu, a inspirovat tak další členské státy EU. „Jsme součástí jednotného evropského prostoru. Unést dítě do zahraničí je otázkou velmi krátké doby, a proto je nezbytné, aby jednotlivé státy EU a jejich občané na ochraně dětí spolupracovaly," uvedla Stehlíková.
  • Date:15.06.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková