Prevence násilí na dětech

Polsko zakázalo tělesné tresty

  • Date:24.04.2013
Děti v průběhu odborně vedených volnočasových aktivit

Polsko se stalo 22. evropským státem, který dosáhl  zákazu všech tělesných trestů u dětí.

 

Dne 1. srpna 2012, v Polsku vstoupil v platnost nový zákon, zakazující tělesné tresty dětí ve všech prostředích, včetně domova.

 

Zákon o rodině (1964) se mění tím, že vložil nový článek 96, který zakazuje veškeré tělesné tresty ve výchově: "Osobám vykonávajícím rodičovskou výchovu, pěstounskou péči nebo alternativní péči   je zakázáno používat tělesné tresty, způsobovat psychické utrpení a používat jakékoli jiné formy ponížení dítěte".

  • Date:24.04.2013