Diskuse

Děti a mladiství, patologičtí hráči a závislí na dávkách by měli být chráněni před hazardem zákonem

  • Date:02.09.2008
Herna někde v centru dění
Pracovní skupina pro nelátkové závislosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vedená ministryní Stehlíkovou se shodla na tom, že nová legislativní úprava oblasti loterií a jiných sázkových her, kterou připravuje Ministerstvo financí, je nutná.
Hlavnímu důvody jsou nárůst výdajů státu na léčení závislých hráčů (gamblerů), nedostatečný a roztříštěný způsob kontroly, kompetenční spor, který se rozhořel mezi svazem obcí a ministerstvem financí a v neposlední řadě technologie, jež zaznamenaly od poslední podobné úpravy v roce 1990 značný rozvoj a umožňují hrát hazard nekontrolovatelnému vzorku populace, včetně dětí a mladistvých do 18 let, patologických hráčů nebo lidí ohoržených sociálním vyloučením.
Závislost na hazardu přináší negativní sociální a zdravotní dopady jako návykovost nebo zhoršení situace zranitelných sociálních skupin. Odborníci uvádějí, že patologické hráčství často způsobuje rozkol v rodinách, rozvody, domácí násilí, negativně ovlivňuje výchovu dětí, bývá začátkem neřešitelných finančních problémů, zadluženosti, neplacení výživného, ztráty zaměstnání, problémů v podnikání a bezdomovectví, v návaznosti na ně se ve společnosti vyskytuje lichva, prostituce a zvýšená sebevražednost.
Z výzkumu, který nechala skupina vypracovat, vyplývá, že typickými na gambling navázanými přečiny jsou hazard dětí a mladistvých, narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, výtržnictví, majetková trestná činnost, lichva, krádeže a násilné trestné činy.
Dle názoru odborníků by měla být oblast sázkových her regulována jedinou, komplexní normou. Tato norma musí definovat hru a sázkový vztah, pravidla pro udělování licencí bez možnosti udělovat výjimky a kontrolní kompetence, stanovit odlišné postupy vůči provozovatelům výhradně podle míry hazardu, zdůraznit společenskou odpovědnost provozovatelů a stanovit výši zvláštního zdanění na „veřejně prospěšné účely".
Skupina prosazuje návrhy vedoucí k omezení poptávky po hře a zvyšující prevenci. Chce zcela zamezit hráčství osob mladších 18 let, závislých na dávkách v hmotné nouzi a těch, které již byly kvůli patologickému hraní léčeny. Takový „black list" by jistě posílil následnou prevenci. Skupina podporuje, aby byl kontrolou dodržování nové normy pověřen personálně a odborně připravený orgán, ať již existující v rámci státní správy nebo nově vytvořený.
Skupina navrhuje, aby zákon výrazně motivoval k odpovědnosti rodiče a zákonné zástupce dětí. Část nové „herní daně" by sloužila jako zdroj pro financování preventivních aktivit. Ministryně ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude prosazovat osvětové kampaně a také posílení výchovy ke zdravému životnímu stylu a preventivních programů na školách.
Skupina navrhuje četné kroky ke snížení nabídky a dostupnosti herních příležitostí. Vyslovila se pro zákaz distančního hazardu, protože za dnešního stavu rozvoje technologií rozšiřuje komerční hráčství mezi skupiny, které do heren nechodí. Hazard patří výhradně do prostředí, které je provozovatelem monitorovatelné.
Stehlíková navrhuje striktně omezit počet výherních zařízení v takovém typu provozoven, které nejsou přímo určeny k hazardnímu hraní. Chce zákonem zakázat vytváření herních prostředí v blízkosti škol, sociálních a zdravotních zařízení. Chce také prosadit regulaci reklamy na aktivity upravované herním zákonem, zejména směřované na mládež.
Sankce v platných zákonných úpravách nejsou dostatečně tvrdé vzhledem k velké společenské nebezpečnosti gamblingu, zejména mladistvých a sociálně znevýhodněných. Navíc postihuje jen provozovatele herních zařízení. Proto Stehlíková navrhuje zavést pokutu ve výši až 50 000,- Kč, také pro osobu, která je pověřená kontrolou dodržování pravidel v konkrétní provozovně.
  • Date:02.09.2008