Setkání a události

Ruka v ruce proti AIDS

  • Date:19.05.2013
  • Photogallery:open
Červená stužka nad Václavákem...

Mottem letošního „Světla pro AIDS“ je solidarita.   Česká společnost AIDS  pomoc pořádalo happening Ruka v ruce na  Václavském náměstí.  

 

„Vytvořením lidského řetězu spojených rukou chceme symbolicky vyjádřit solidaritu s lidmi žijícími s HIV a ukázat jim naši podporu. Přestože léčba HIV infekce je  v České republice na vysoké úrovni, život s virem HIV není vždy jednoduchý,“ uvádí znovuzvolený předseda  ČSAP, o.s. MUDr. Ivo Procházka, CSc

 

Akce „Světlo pro AIDS“ po celém světě mají za cíl uctít památku milionů obětí této choroby, vyjádřit podporu HIV pozitivním osobám a nemocným AIDS a znovu připomenout riziko HIV infekce.

Dobrá zpráva: počet nových případů ve světě klesá 


Celosvětově se počet nových infekcí HIV/AIDS v posledním desetiletí snižuje, především v nejvíce postižených regionech subsaharské Afriky, jihovýchodní Asie a v Karibiku. V roce 2011 se nakazilo 2,5 milionů lidí, což je o 20 % méně, než roční počet nově nakažených před deseti léty. 

Špatná zpráva: u nás roste

Bohužel v Evropě počet nových případů HIV roste: v roce 2011 bylo zjištěno přes 28 tisíc nových případů HIV, což je více než v předcházejících letech. Alarmující statistika platí i pro Českou republiku: i zde epidemie zrychluje a zdaleka ještě nedosáhla vrcholu. U nás bylo letos k 31. březnu 2013 diagnostikováno celkem 1930 HIV pozitivních osob, z tohoto počtu u 375 osob propuklo onemocnění AIDS a z celkového počtu AIDS nemocných již 193 lidí v ČR na AIDS zemřelo.

 

Dvě smutná česká prvenství v Evropě

Česká republika s více než 70 % nových případů nákazy homosexuální cestou zaujímá první místo v Evropě, s velkým odstupem následují Maďarsko, Slovensko a Holandsko. 
Více než pětina nově nakažených v Česku patří do věkové skupiny od 15 do 24 let. To znamená třetí místo v Evropě, hned po Rumunsku a Slovensku. 

Česká republika patří do skupiny evropských zemí, kde je epidemie HIV/AIDS koncentrována ve skupině mužů majících sex s muži (MSM), stejně jako ve vysokopříjmových státech západní Evropy a severní Ameriky (Spojené státy americké, Kanada). V průběhu posledních šesti let se ČR stala zemí s nejrychlejším nárůstem podílu nově hlášených případů HIV/AIDS mezi muži majícími sex s muži v Evropě. U více než čtvrtiny z nich byla v anamnéze zjištěna jiná pohlavně přenosná choroba (především syfilis, a to často neléčená).

 

Příčinou rychlého šíření HIV mezi muži majícícmi sex s muži (MSM) je časté rizikové sexuální chování: podle posledních studií pouze necelá třetina MSM v posledních šesti měsících použila kondom při posledním análním styku s mužem (evropský průměr je 55 %). Heterosexuální styk je druhým nejvýznamnějším způsobem přenosu viru HIV a byl zjištěn u pětiny nových případů. V porovnání se západoevropskými státy zůstává používání kondomů v ČR nedostatečné, a to i při styku s náhodným partnerem. Podle reprezentativního výzkumu sexuálního chování, realizovaného Petrem Weissem a Jaroslavem Zvěřinou v roce 2008, pouze třetina mužů použila při prvním sexuálním styku kondom a sexuální styk s náhodným partnerem zažily dvě pětiny žen a tři pětiny mužů. 25 % mužů a žen ve věku od 15 do 49 let uvedlo pohlavní styk s více než jedním partnerem v průběhu posledních 12 měsíců.

Přenos HIV/AIDS prostřednictvím injekčního užívání drog byl v roce 2010 jako nejpravděpodobnější v necelých 3% případů. HIV pozitivita byla v roce 2010 zjištěna u tří osob poskytujících placené sexuální služby. Žádný nový případ HIV infekce nebyl zaznamenán v nápravných zařízeních. V letech 2008-2010 také u žádného z novorozenců zatím nebyl prokázán přenos HIV infekce z matky na dítě. V roce 2010 se narodilo 8 dětí HIV pozitivním matkám a podle informací AIDS centra Fakultní nemocnice na Bulovce v Praze je díky pečlivým profylaktickým postupům velmi pravděpodobné, že budou i tyto HIV exponované děti zdravé.

 Podle odhadů UNAIDS na celém světě žije  34 milionů osob infikovaných virem HIV. V některých afrických státech, jako je Svazijsko nebo Lesotho, nakazilo se HIV až 30 procent dospělých. Očekává se, že tito lidé zemřou během deseti let. Dvě třetiny HIV pozitivních žijí v subsaharské Africe. 

 Počet osob, které na HIV infekci zemřely, v posledních pěti letech stále klesá, stejně jako počet nových případů AIDS. V Evropě od roku 2004 klesl počet nových případů AIDS na polovinu, především díky včasné diagnostice a efektivní léčbě HIV infekce. Od roku 1987 existuje účinný lék a od roku 1995 je zavedena tzv. vysoce aktivní antiretrovirová léčba, která umožňuje delší dožívání pacientů. Pokud se dnes někdo nakazí a začne léčit ve dvaceti letech, má šanci dožít se šedesátky. V současné době antiretrovirovou terapii v Česku dostává více než 1000 HIV pozitivních osob a nemocných AIDS.


Špatná zpráva: AIDS se nejrychleji šíří v zemích bývalého Sovětského Svazu

Obzvlášť dramatický je nárůst nových případů HIV infekce ve východní Evropě a střední Asii, tedy v zemích bývalého Sovětského Svazu, kde žije téměř 1,5 milionů nakažených. Ve státech jako je Ukrajina, Moldavsko nebo Rusko jsou HIV pozitivní jeden až dvě procenta dospělých. Východní Evropa se stává časovanou bombou i proto, že jen každý čtvrtý pacient má k léčbě přístup. Zatímco v Africe je to každý druhý! 

Za explozivní charakter epidemie HIV/AIDS může nezvládnutý přechod bývalých sovětských republik od rozvinutého socialismu k tržní ekonomice a demokracii. Viru HIV tam pomáhá nedostatek peněz, lidských práv a lidské soudružnosti. Když v roce 2010 v Rusku demonstrovali HIV pozitivní lidé v maskách Smrtky, byli zatčeni. V Rusku je stále nezákonná substituční terapie injekčních uživatelů drog (tj. podávání náhražky drog závislým). Programy výměny injekčního náčiní jsou tam považovány za nabádání k užívání drog a odsuzovány jako „škodlivé novoty vnucené Rusku Západem.“ 

 Česká republika vykazuje velmi nízkou rozšířenost HIV infekce mezi poskytovateli sexuálních služeb. České sexuální pracovnice jsou ve zdraví druhé ve světě, hned za Afghánistánem. 
Velmi nízký podíl HIV pozitivních osob je i mezi injekčními uživateli drog. Česká republika patří do pětice nejlepších zemí světa z hlediska dostupnosti terénních programů výměny injekčního náčiní. 

Špičková léčba …na úkor prevence?

Přes úspěchy medicíny nejúčinnější metodou boje proti AIDS zůstává prevence. HIV/AIDS lze léčit, ale nelze vyléčit. Stále je nejlepší se nenakazit, než nakazit a léčit. Většina vyspělých států světa však drtivou většinu financí směruje na léčbu HIV/AIDS a na prevenci zbývají jen jednotky procent těchto částek: v USA to jsou 3 %, v České republice necelé 1 % . Zatímco léčba a péče o nemocné v ČR spotřebuje 350 milionů korun ročně, na prevenci putují jen 3 miliony korun. 
Přitom celkové náklady společnosti na řešení problematiky HIV/AIDS, včetně léčby a péče o osoby žijící s HIV/AIDS, testování těhotných žen, zajištění bezpečnosti krve a krevních přípravků z hlediska HIV přesahují miliardu korun ročně.

 

Fotogalerie

  • Date:19.05.2013
  • Autor:džamila Stehlíková