Na aktuální téma

Romská integrace na rozcestí. Vládní Agentura pro sociální začleňování je v ohrožení

  • Date:19.04.2015
  • Photogallery:open
Na návštěvě v Karlových Varech
Vládní Agentura pro sociální začleňování je v ohrožení
Více než rok po jmenování do úřadu učinil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD) hned dva viditelné kroky v ostře sledované problematice romské integrace. Odvolal dlouholetého ředitele vládní Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka a přichystal rozbití této Agentury na dva úřední celky. Jeden samostatný odbor Úřadu vlády by se nově měl zaměřovat na činnost v lokalitách a na práci se samosprávami a tamními partnery, druhý - na „centrální úroveň“, tedy na aktivity ministerstev a systémové řízení. 

Práce na místní a na centrální úrovní musí být provázána

Odvolaný ředitel Agentury a jeho kolegové považují rozbití Agentury na dva samostatné celky za nešťastné z toho důvodu, že týmy terénních konzultantů, pracující se sociálně vyloučenými lidmi přímo v obcích, budou odděleni od expertů na jednotlivé oblasti (vzdělávání, bydlení, zaměstnanost) a ztratí vazbu na „mozek“ celé organizace a podporu z centra. Agentura byla primárně budována na spolupráci pracovníků v terénu a v ústřední státní správě na různých ministerstvech, proto byl zvolen Úřad vlády jako strategická základna pro koordinaci a řízení Agentury. 

Po rozbití Agentury „nastane klasická úřednická situace, kde pravá ruka neví, co dělá levá,“ stěžoval se jeden z pracovníků Agentury. Zaměstnanci dokonce napsali ministrovi otevřený dopis, kde vyjádřili obavu z "úplného zániku" Agentury. "Tato devastující organizační změna je navrhována bez zhodnocení činnosti Agentury pro sociální začleňování, beze změn jejích cílů a nástrojů, bez jakékoliv odborné diskuse a bez projednání na Radě vlády pro záležitosti romské menšiny," stojí v dopise. Přitom Agentura v současné době má jediný funkční komplexní „recept na ghetta“, který může nabídnout česká vláda městům a obcím. 

Evropské miliardy v ohrožení?

Agentura poskytuje sociálně vyloučeným občanům přístup ke vzdělání, možnost získat zaměstnání a bydlení úměrné jejím možnostem přímo na místní úrovni, protože funguje přibližně ve čtyřech desítkách měst a obci v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a spolupracuje s tisíci partnery – radnicemi, školami, policií, úřady práce, majiteli nemovitostí, nevládními organizacemi, zaměstnavateli, i s místními obyvateli včetně Romů. Zároveň díky návaznosti na centrální, rezortní úroveň připravila Agentura i projekty na čerpání několika miliard korun na revitalizaci ghett a pomoc sociálně vyloučeným lidem z evropských fondů, které by měly pomoci obcím nastartovat dlouho očekávané změny. Takovou šanci využit evropské finanční prostředky pro romskou integraci Česka republika ještě neměla. Dosavadní projekty Agentury pracovaly s financemi nižšími o několik řádů. 

Proč Agentura pro sociální začleňování přerostla ministrovi přes hlavu?

Když Jiří Dienstbier v lednu 2014 nastupoval do vlády, jednou z jeho priorit bylo posílení vládní Agentury pro sociální začleňování. Dobře nastartovaný, zaběhnutý a kooperující tým bude rozbit těsně před čerpáním evropských miliard. Tento krok dokonce odporuje strategii romské integrace do roku 2020, schválené vládou v únoru 2015. Její koncepce dokonce téměř prorocky varuje před riziky „oslabování implementačních struktur v důsledku rozpočtových omezení, reorganizace apod.“ a doporučuje usilovat o maximální ukotvení a stabilitu struktur a zlepšení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

Agentura pro sociální začleňování je nyní na rozcestí. Proč přerostla ministrovi přes hlavu natolik, že přišla o ředitele a bude rozštěpena? A jakou jinou alternativu pro romskou integraci v praxi nabídne ministr Jiří Dienstbier?
 
Psáno pro blogy na Aktuálně.cz 

Fotogalerie

  • Date:19.04.2015