Aktuality

Světový den Parkinsonovy nemoci byl oslaven výstupem na památnou horu Říp

  • Date:12.04.2008
Výstupu na Říp se zúčastnilo téměř 150 účastníků, kteří se sjeli z celé republiky.

 

Smyslem této akce bylo zviditelnit nemocné Parkinsonovou chorobou a jejich potřeby. Pacienti s touto chorobou jsou často okolím vnímáni s falešnými předsudky a představami o životě postižených. Nemoc, která omezuje především pohybově, bývá mylně spojována s postižením mentálním.

Společně s členy i s příznivci společnosti Parkinson vystoupila na Říp i ministryně Džamila Stehlíková. Členové společnosti ji koncem minulého roku oslovili dopisem, v kterém poukázali mj. na nedostatek odborných pracovišť, potřebu specializované pomoci v domácím prostředí pacienta a z toho pramenící pocit diskriminace.

Ve výzvě „Parkinson 2008" upozornili účastníci akce na nedostatky ve specifické péči o nemocné a na potřebu výraznější pomoci jejich rodinám. Zásady péče a přístupu k nemocným formuluje Světová deklarace o Parkinsonově nemoci, k jejímž signatářům se přidala i ministryně Džamila Stehlíková. Ministryně bude usilovat o zachování autonomie a důstojnosti pacientů v ústavní a domácí péči, vytvoření uceleného programu komplexní rehabilitace nemocných Parkinsonovou chorobou a o zkvalitnění péče o nemocí těžce postižené a osamělé pacienty.

  • Date:12.04.2008