Téma dne

Česká republika podpoří rozšíření euroklíče v EU

  • Date:05.12.2008
  • Photogallery:open
Džamila Stehlíková, Václav Krása, Martin Dederichs a Pavel Hříbek prezentovali euroklíč českým mediím a veřejnosti
Česká republika v rámci svého předsednictví podpoří rozšíření tzv. euroklíče do těch zemí Evropské unie, kde tato služba ještě není dostupná.
Mottem českého předsednictví EU je Evropa bez barier. Symbolem této myšlenky může být celoevropský projekt Euroklíč. Pomáhá osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace (mimo osob se zdravotním postižením např. také seniorům či matkám s malými dětmi) k lepší dostupnosti některých služeb, sociálních zařízení, dopravních prostředků, budov a veřejných prostranství. Džamila Stehlíková a Václav Krása diskutovali s Martinem Dederichsem, autorem Euroklíče, o budoucnosti projektu v Evropě. Bohužel většina zemí východní a střední Evropy se do projektu ještě nezapojila. Česká republika v rámci svého předsednictví bude usilovat o zapojení těchto zemí do projektu.

Přístup k technickým kompenzačním či sociálním zařízením je pro lidi s pohybovým handicapem často omezen. Například tím, že majitel benzínky u dálnice klíč prostě u sebe nemá a nebo jej jeho zaměstnanec nechal doma. V takové situaci má člověk se zdravotním postižením jedinou šanci - být vlastníkem euroklíče fungujícího v co největším počtu zemí, kterým je schopen sám si zařízení odemknout. Symbolické otevření jej tak přiblíží kvalitě života většiny společnosti bez zdravotních, pohybových a jiných obtíží. Vedle zlepšení života tisícům lidí s rozličnými pohybovými omezeními přináší projekt euroklíče také nezanedbatelný pozitivní ekonomický efekt.

Dnes se setkala ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková s Martinem Dederichsem, člověkem, který s myšlenkou euroklíče přišel. Spolu s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou jednali o jeho rozšíření do dalších zemí EU, především východoevropských.

„Jednou v noci jsem zastavil u čerpací stanice a po chvíli si všiml starší dámy na invalidním vozíku. Vypadala bezradně. Opakovaně se snažila otevřít toaletu pro vozíčkáře, ale ta byla nedobytně uzamčená. Se zoufalým výrazem vzhlížela směrem k obleženému pokladnímu pultu a snažila se upoutat pozornost. Bezvýsledně. Až po několika nekonečných minutách se dočkala pozornosti. Na otázku, zda potřebuje klíč od toalety, však krátce a s trpkým úsměvem odpověděla: ´Děkuji, už ne.´ Prožitou noční scénu jsem pojal jako výzvu. Osobní výzvu mně jako technikovi, abych pomohl lidem se zdravotním postižením. Tu noc se v mé hlavě zrodila myšlenka euroklíče," popisuje vznik projektu jeho autor Martin Dederichs. „Nejsem příznivcem silných slov, ale práce pro lidi v obtížné situaci. Náš projekt funguje v SRN již 22 let a v Rakousku 15 let. Jsem rád, že také Česká republika díky práci lidí z Národní rady osob se zdravotním postižením a podpoře ministryně Džamily Stehlíkové nyní Euroklíč realizuje," řekl Dederichs. „Cílem našeho snažení je, aby měl věřící například z Norska, který se vydá k papeži, po celé své cestě zajištěn přístup k sociálním zařízením pro zdravotně postižené každých 20 minut," dodal Martin Dederichs.

Letos je v Evropě registrováno přes 1.000.000 vydaných euroklíčů, umožňujících přístup na přibližně 100.000 sociálních a technických kompenzačních zařízení. Počet roste velmi rychle
v závislosti na poptávce z řad uživatelů. Miliony spoluobčanů se sníženou schopností pohybu a orientace po celé Evropě žijí plnohodnotným životem, cestují autem i veřejnou dopravou do zaměstnání, za sportem, za kulturou, chodí vyřizovat své záležitosti na úřady a v neposlední řadě cestují letadlem, lodí, vlakem či autem na dovolenou. Německý klub CBF vydává, pravidelně aktualizuje a distribuuje publikaci „Der Locus", mezinárodní seznam objektů osazených eurozámkem. Tato publikace spolu s dalšími, určenými přímo k tipům na cestování, slouží jako návod pro plánování tras a ve významné míře ovlivňuje volbu cílových destinací pro statisíce lidí se zdravotním postižením.

„Podle údajů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany žije v České republice o málo více než jeden milion osob s různým postižením, z toho asi 40 % tvoří postižení těžká, která výrazně omezují pohybové, orientační či mentální schopnosti jedince. Jedná se minimálně o 330 000 tisíc držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P. Pro většinu těchto lidí by projekt euroklíče znamenal výrazné zkvalitnění jejich života. Méně obav a více radosti a chuti do života a práce," řekla ministryně Stehlíková. „Většina aktivit spojených se zaváděním euroklíče v ČR bude financována z prostředků evropských strukturálních a regionálních rozvojových fondů," uvedla ministryně.

Projekt zavádění euroklíčů je již připraven v devíti krajích. „Do projektu v ČR se aktivně zapojila už celá řada regionů, měst a obcí. V roce 2009 euroklíče a zámky budou zaváděny v Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. V roce 2010 se rozšíří také do Moravskoslezského, Zlínského kraje, na Vysočinu a do Plzeňského kraje. Místa osazovaná eurozámkem jsou autobusová a vlaková nádraží, letištní haly, vestibuly metra, benzínové čerpací stanice, nákupní centra a obchodní domy, stadiony a sportovní haly, kulturní zařízení a centra, kulturní památky. Univerzální klíče budou osobám se zdravotním postižením distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, nainstalováno je nyní 80 eurozámků a rozdáno asi 600 euroklíčů," objasnil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Česká republika v rámci poselství Evropa bez barier bude prosazovat dostupnost euroklíče ve všech zemích EU, zejména v nově přistoupivších zemích Střední Evropy. Již nyní jsou naplánovány cesty do Polska a na Slovensko, kde bude ministryně Džamila Stehlíková na toto téma jednat na nejvyšší úrovni.

Fotogalerie

  • Date:05.12.2008