Chudoba a sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování podpoří realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Přerova

  • Date:28.11.2008
V Přerově na magistrátě: Šárka Krákorová Pajůrková, náměstkyně primátora, primátor Jiří Lajtoch, ministryně Džamila Stehlíková, Marek Podlaha, ředitel Agentury
Včerejší rada statutárního města Přerova projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení Integrovaný plán rozvoje města v letech 2009 - 2013 zaměřený na zónu Přerov-Jih.
Součástí této zóny jsou i tak zvané sociálně vyloučené lokality v ulicích Kojetínská, Husova, Škodova a na sídlišti Jižní čtvrť. Významný podíl na přípravě tohoto komplexního revitalizačního projektu má Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Integrovaný plán bude projednáván zastupitelstvem Přerova 8. prosince.

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města bude investováno zhruba 205 mil. Kč. Budou se realizovat projekty revitalizace veřejných prostranství a oprav obytných domů v úhrnné hodnotě přibližně 160 mil. Kč, 11 takzvaných „měkkých" projektů zaměřených na sociální práci a sociální začleňování těch nejpotřebnějších občanů Přerova. Náklady na ně činí zhruba 50 mil. Kč a budou hrazeny z 85 % z prostředků EU, zbytek doplatí stát.

Realizátory sociálních projektů jsou základní škola Boženy Němcové, mateřská škola Na svisle, Duha klub Rodinka, Armáda spásy, Člověk v tísni, oblastní charita Přerov, Kappa Help a centrum sociálních služeb Přerov. Projekty se orientují na pomoc nezaměstnaným, včasnou péči a prevenci sociálně patologických jevů, předškolní přípravu, doučování školou povinných dětí a volnočasové aktivity pro mládež. Město Přerov vybuduje Dům sociálních služeb a další objekt, který nabídne zázemí pro volnočasové aktivity pro děti a mládež. V něm by měly být vyčleněny azylové prostory i pro lidi ohrožené násilím, včetně domácího. Neziskové organizace, terénní sociální pracovníci ve spolupráci s policii zajistí, že nebude docházet k ničení vytvořených hodnot.

„Sociální projekty" jsou důležitou součástí integrovaného plánu rozvoje města. Tyto projekty práce s lidmi zajistí, že nedojde k ničení majetku obyvatel a města a dopad zlepšení podmínek bude dlouhodobě udržitelný. Zasáhnou tisíce klientů, z toho by mělo být 70 % dětí a mládež. „Přerov je krásným městem. Naším cílem je, aby z mapy Přerova v co nejbližší budoucnosti zmizela chudinská ghetta. Problémy sociálně vyloučených lokalit řešíme systémovým přístupem, který zaručí spolupráce města, příspěvkových organizací, úřadu práce, policie, vzdělávacích institucí a neziskových organizací," řekla ministryně Džamila Stehlíková.

  • Date:28.11.2008