Chudoba a sociální začleňování

Janov se stane třináctou lokalitou Agentury

  • Date:27.11.2008
Džamila Stehlíková na setkání města a občanů o společné strategii romské integrace
Chudoba, sociální vyloučení a nárůst sociálního napětí jsou relativně nový fenomén, s nímž se musí potýkat občané, obce a státní správa.
O strategii jak zajistit kvalitnější život lidem, předejít konfliktům a sociálně patologickým jevům a zastavit trend rozrůstání ghett a chudinských čtvrtí nejen v Janově se dnes v Litvínově radili vedení města, ministryně Stehlíková, členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zástupci Agentury pro sociální začleňování a další experti, nevládní organizace a místní obyvatelé. Nabídnout celorepublikový recept, jak tomuto jevu čelit, má právě nový zákon o Agentuře, který na začátku roku 2009 předloží na vládu ministryně pro lidská práva a menšiny Stehlíková.

 

Starosta Litvínova Milan Šťovíček a místostarosta Martin Klika prezentovali účastníkům jednání nejnovější informace o situaci v Janově a postupy města pro zajištění bezpečnosti, podporu zaměstnanosti. Představitelé Litvínova představili také společné projektys krajem a státní správou v oblasti sociálního začleňování ve vyloučené lokalitě Janov. Ministryně Stehlíková navrhla zapojení Litvínova do projektu Agentury pro sociální začleňování. „Bude tomu skoro dva roky když jsem městu slíbila, že se stane součástí Agentury. Bohužel se Litvínov na seznam vybraných lokalit nedostal. Považuji to za chybu. Předložím na vládu materiál, který nejen začlení Litvínov mezi lokality Agentury, ale bude obsahovat i zapojení dalších rezortů do řešení problematiky chudoby a sociálního vyloučení v České republice,“ řekla ministryně Stehlíková.

V současné době díky aktivitám Agentury, která působí v sousedním Mostě bylo zaměstnáno přes čtyřicet dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel Janova, od nového roku se chystá příchod zhruba desítky terénních sociálních pracovníků a připravují se žádosti o dotaci z EU na dlouhodobější projekty.

  • Date:27.11.2008