Chudoba a sociální začleňování

Občané si přejí, aby se do řešení problematiky ghett více zapojili samotní Romové

  • Date:22.09.2008
Džamila Stehlíková s Romy v Kutné Hoře
Vláda schválila Zprávu o stavu romských komunit za rok 2007, kterou předložila ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.
Význam této problematiky ve vládní agendě stále stoupá, a to v důsledku její vzrůstající společenské závažnosti a dopadů na kvalitu života měst a obcí. Občané České republiky v průzkumech vyjádřili nespokojenost se stavem sousedského soužití všude tam, kde jsou ghetta. Například 27 % obyvatel Ústeckého kraje považuje neuspokojivé soužití s Romy za největší společenský problém.

Vládou prováděné kroky v oblasti integrace Romů vycházejí z výsledků expertních analýz a doporučení odborníků na oblast sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách ohrožených chudobou. Příkladem takového postupu je Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, jejíž postupy vyplývají z důkladných analýz problematiky sociálního vyloučení v konkrétních obcích a jsou podepřeny závěry studie Světové banky, která se týkala trhu práce.

Právě odborný a nezaujatý přístup k romské problematice způsobil posun od lidskoprávních a kulturních aspektů romské integrace k realizaci praktických lokálních strategií sociálně ekonomického začleňování Romů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení.

„Považuji za svou prioritu promítnout tento ekonomický a pragmatický přístup do celkové koncepce romské integrace v CR, která bude předložena vládě začátkem příštího roku. Sociální a ekonomické začlenění Romů do většinové společnosti je cestou, na níž se lidé zbaví stereotypů a předsudků vůči Romům," řekla Stehlíková.

  • Date:22.09.2008