Chudoba a sociální začleňování

Každý občan ČR by měl hledat ochranu před pronásledováním a perzekucí nikoliv v cizině, ale u státních orgánů vlastní země

  • Date:12.09.2008
Džamila Stehlíková a Ivan Veselý z Rady pro záležitosti romské komunity

Džamila Stehlíková představila po jednání Rady vlády pro záležitostiromské komunity společnou dohodu zástupců romské komunity a státní správy, jak řešit situaci v romských lokalitách, aby nedocházelo k dalším masovým odchodům občanů ČR do Kanady s žádostí o azyl z důvodu pronásledování.

Rada například vyzývá Romy, aby hlásili úřadům či přímo Ministerstvu vnitra ČR případy pochybení či nečinnosti státních orgánů či Policie ČR v případě pronásledování, perzekuce a diskriminace z důvodu příslušnosti k romské komunitě a hledali ochranu především ve vlastní zemí. V říjnu tohoto roku plánuje ministryně Stehlíková cestu do Kanady s cílem informovat kanadskou stranu o situaci Romů v ČR a o integračním úsilí státu.

Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity byla detailně informována o trvalém poklesu trestné činnosti s extremistickým podtextem na území ČR v posledních několika letech. Podle údajů Ministerstva vnitra ČR v letech 1997 až 2007 podíl těchto trestných činů na celkové kriminalitě zaevidované v ČR nepřekročil 0,1 % a v posledních čtyřech letech soustavně klesal - v roce 2007 byl nejnižší za celé období a nepřekročil 0,05 %. Přes tuto okrajovost je této trestné činnosti věnována značná pozornost, neboť je považována za společensky vysoce nebezpečnou. Českou republiku lze z tohoto hlediska označit za tzv. bezpečnou zemi, která se nějak výrazně neliší od ostatních unijních států; občané ČR by neměli mít důvod žádat o azyl v jiných zemích.

Přesto řada romských aktivistů mluví o obecném pocitu ohrožení panujícím v některých romských rodinách a strachu, zda se jim dostane ochrany v případě nebezpečí. Tyto obavy by se mohly spolupodílet na rozhodnutí opustit vlast a žádat o ochranu v cizině. Proto budou členové Rady tlumočit v romských komunitách apel, aby občané ČR postižení pronásledováním, perzekucí a diskriminací z důvodu příslušnosti k romské komunitě poskytovali informace o nečinnosti popř. pochybení státních orgánů a Policie ČR občanským sdružením aktivním v oblasti ochrany lidských práv, kanceláři Rady vlády pro záležitosti romské komunity, Agentuře pro sociální začleňování a především Ministerstvu vnitra ČR.

Na včerejší návštěvě Ostravy diskutovala ministryně Stehlíková s místními Romy o jejich problémech a o důvodech, proč někteří čeští občané romského původu žádají o azyl v Kanadě. Nejrůznější individuální důvody (sjednocení rodiny, úsilí o lepší vzdělání pro děti či negativní zkušenosti s diskriminací) mají dle Stehlíkové jednoho společného jmenovatele - snahu dosáhnout na lepší životní podmínky. „Považuji za svoji povinnost lépe informovat Romy o změnách, které chystá vláda, aby se zlepšila i sociální situace Romů, aby každý občan ČR měl stejná práva na vzdělávání či zaměstnávání a mohl dosáhnout na lepší bydlení," řekla Stehlíková.

Rada vlády pro záležitosti romské komunity doporučila ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové společně s dalšími zástupci Rady uskutečnit návštěvu Kanady s cílem informovat zástupce tamní vlády o situaci romské komunity v ČR, integračních postupech vlády, samospráv, NNO a dalších subjektů činných v oblasti integrace. Rada doporučila ministryni Džamile Stehlíkové pozvat zástupce kanadské strany na návštěvu ČR s možností se seznámit se situací přímo v romských komunitách. „Potřebujeme včas informovat kanadskou stranu o skutečném postavení Romů v ČR a o opatřeních, které provádíme a které chystáme v oblasti začleňování Romů tak, aby kanadská vláda měla více argumentů pro zachování bezvízového styku než pro znovuzavedení viz", vysvětlila ministryně Stehlíková účel své plánované cesty do Kanady.

Rada vlády pro záležitosti romské komunity na svém dnešním zasedání podle plánu vyčlenila 10 milionů Kč na program „Podpora terénní práce" a 25 milionů Kč na program „Předcházení sociálního vyloučení". Pro dotační program „Podpora koordinátorů romských poradců" pro rok 2009 Rada doporučila vyčlenit 5 665 000 Kč. 100 milionů Kč získala Agentura pro sociální začleňování v romských komunitách z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  • Date:12.09.2008