Národnostní menšiny

V bývalém rómském internačním táboře vznikne vzdělávací centrum

  • Date:16.02.2014
  • Photogallery:open
Památník romského holokaustu v Hodoníně u Kunštátu

V Hodoníně u Kunštátu bude vybudován Pamatník romského holocaustu. 

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského bylo pověřeno vybudováním Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu rozhodnutím vlády ČR č. 158 z 2. března 2011 o změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.

Památník Hodonín (dále jen „Památník“) bude vybudován na místě bývalého protektorátního a poválečného tábora, kde byly v období od srpna 1940 do listopadu 1950 internovány různé skupiny osob, které byly zejména z rasových, národnostních či politických důvodů vyčleňovány z většinové společnosti. 

 

 

Cílem Památníku je zejména uctění památky všech obětí internace v táboře, se zvláštním důrazem na oběti romského holocaustu v místě někdejšího protektorátního cikánského tábora, vzdělávat a informovat o temné historii tábora zhruba deseti válečných a poválečných let, se zvýrazněním problematiky holocaustu Romů včetně souvislostí s holocaustem Židů a likvidací českého národa v období 2. světové války a poskytnout podrobné informace o tomto táboře. Památník bude vhodným místem pro neformální vzdělávání zejména mladých lidí.

V nově vybudovaném Památníku je plánováno instalovat stálou expozici o celých dějinách tábora se zvláštním zaměřením na protektorátní cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu v obecně historickém kontextu romského holocaustu v českých zemích v období 2. světové války. Stálá expozice bude doplňována i o menší krátkodobé výstavy a další doprovodné akce. 

Táborem od srpna 1942 do srpna 1943 prošlo 1396 romských vězňů z celé Moravy, 207 jich zahynulo, většina ostatních (749) byla hromadným transportem dne 21. 8. 1943 odvezena do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Auschwitz II-Birkenau. Likvidace tábora s hrstkou posledních vězňů pak probíhala do ledna 1944.

Současné soukromé rekreační středisko v prostorách bývalého tábora bylo vykoupeno za cenu úředního odhadu soudního znalce.

Z bývalého internačního tábora se v dnešním rekreačním středisku nacházejí dva původní dřevěné vězeňské baráky, v nichž přebývali romští vězni.

Areál tohoto zařízení nabídne možnost ubytování pro školní skupiny, nebo skupiny dospělých (učitelů, úředníků apod.) od nás i ze zahraničí, které se zde budou účastnit vzdělávacích akcí. Umožní také vybudovat v jednom ze dvou původních baráků protektorátního cikánského tábora pamětní síň s expozicí, která ukáže dosud širší veřejnosti skrytou historii místa, ale dále i osudy Romů v protektorátu, respektive evropských Romů v době II. světové války. Součástí prostor by měla být i samostatná stálá expozice výtvarného umění romských autorů. Původně kurátorem muzea mělo být Muzeum romské kultury, které vlastní nejrozsáhlejší sbírku výtvarného umění v ČR (v roce 2005 měla kolem 1000 sbírkových předmětů, byla vydán úplný katalog sbírky), nemá však prostory k jejich trvalé prezentaci.

„Hodonín u Kunštátu je místem, kde trpěly stovky Romů a většinu z nich nakonec potkala krutá smrt. To, že provoz rekreačního střediska bude v prostorách bývalého internačního tábora ukončen a bude zde vybudováno vzdělávací centrum, které veřejnosti přiblíží historii v Česku zatím poměrně opomíjeného romského holokaustu, považuji za potřebný krok ve vyrovnání se s minulostí. Měli bychom mít odvahu podívat se minulosti do očí, abychom už nikdy nepřekračovali hranice lidskosti," řekla k tomu tehdejší  ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková.

Fotogalerie

  • Date:16.02.2014
  • Autor:Džamila Stehlíková