Lidé se zdravotním postižením

Džamila Stehlíková podpořila výzvu radě hlavního města Prahy Za MHD přístupnou

  • Date:04.09.2008
Džamila Stehlíková hovoří s redaktorem Českého rozhlasu
Ministryně Džamila Stehlíková podpořila výzvu radě magistrátu hlavního města Prahy Za MHD přístupnou.
Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková se dnes zúčastnila tiskové konference společnosti Asistence. Tisková konference se věnovala nedostatečné bezbariérové dostupnosti centra Prahy a dalších částí města hromadnou dopravou. Ministryně Stehlíková jako výkonná místopředsedkyně vládního Výboru pro zdravotně postižené občany osloví pražskou radnici s nabídkou spolupráci na koncepci zpřístupnění pražské MHD pro osoby se sníženou pohyblivostí. Výbor má mnohaleté zkušenosti se zaváděním bezbariérových dopravních a stavebních opatření v mnoha městech České republiky v rámci Národního rozvojového programu Mobility pro všechny.

Zajištění integrace osob se sníženou možnosti pohybu - zdravotně postižených, rodičů s malými dětmi či seniorů - je jednou z priorit vlády. Patří sem i dopravní dostupnost centra města, úřadů a zdravotních, sociálních, vzdělávacích a jiných institucí. Vedle Programu mobility si na zajištěné bezbariérovosti pamatuje stavební zákon, zákon o provozu na veřejných komunikacích, o obecných technických požadavcích na výstavbu a četné další zákony a vyhlášky, na kterých spolupracoval i Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.

Také situace v hlavním městě v tomto směru dosáhla jistých zlepšení. Změny se však nedějí tak rychle, jak by si vozíčkáři, rodiče s malými dětmi a další občané s omezenou pohyblivostí přáli. Mnohdy je situace technicky neřešitelná, zejména v případě úprav starších stanic metra poblíž centru se jedná o finančně velmi náročné úpravy.

Přes značný pokrok má město Praha značné rezervy pro zlepšení přístupnosti dopravní infrastruktury. Jeden příklad za všechny. „Cesta ze stanice Hradčanská na Vítězné náměstí trvá za normálních okolností zhruba tři minuty, pro vozíčkáře ale představuje hodinovou okružní jízdu Prahou, neboť z špatně postaveného ostrůvku tramvaje není možno nastoupit ani do nízkopodlažního vozu," řekla k situaci zastupitelka hlavního města Prahy za Stranu zelených Petra Kolínská.

Přítomní odborníci se shodli, že v současné době je nejaktuálnějším problémem vývoj kolem velmi užívané stanice metra Národní třída, která bude brzy procházet rekonstrukcí, ale s výtahem pro imobilní se nepočítá, přestože po technické stránce by řešení bylo možné.
Problematika bezbariérovosti se netýká pouze těžce tělesně postižených. Jak připomněla Jana Hrdá, předsedkyně Krajské rady zdravotně postižených v Praze, každý člověk se může octnout v situaci, kdy má byť i dočasné omezení pohyblivosti.

K problematice se vyjádřily odborné autority z oblasti péče o tělesně postižené a dopravu v metropoli: autoři Výzvy ze společnosti Asistence, Erik Čipera, vedoucí osobní asistence, Jakub Neubert, školitel osobních asistentů a Michal Prager, koordinátor osobní asistence a ředitel Jedličkova ústavu Jan Pičman.

Ministryně Džamila Stehlíková výzvu Za MHD přístupnou podpořila a je připravena nabídnout pomoc a zkušenosti ze zavádění Programu mobility k vypracování koncepce zpřístupňování pražské MHD. „Vládní agenda začleňování imobilních do běžného života společnosti udává směr činnosti ministrů a zlepšuje život lidí odsouzených k pohybu na vozíčku již pátým rokem. Nyní je čas spojit síly s radními hlavního města, aby se i veřejná doprava v Praze začala rychleji přizpůsobovat lidem se sníženou pohyblivostí. Rovný přístup k hromadné dopravě patří mezi základní sociální práva každého demokratického občana," řekla ministryně Džamila Stehlíková.

  • Date:04.09.2008