Stehlíková vyrazila do boje s pitím, chce ochránit děti

  • Date:01.10.2008
Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a ministryně Džamila Stehlíková diskutují v programu Národní konference
Ministryně pro lidská práva menšiny Džamila Stehlíková představila vládní Strategii prevence násilí na dětech na období 2008 až 2018.
Kromě odpovídajících služeb a péče obsahuje také aktivní politiku potírání násilí v rodinách, alkoholismu, tendencí k hráčství, šikaně a závislostem.

Důvodem je rostoucí počet týraných a zneužívaných dětí. Jen loni bylo na dětech spácháno bezmála 5500 trestných činů.

Podle policejních statistik došlo za toto období například k 938 znásilnění a pohlavním zneužití dětí. Orgány sociálně právní ochrany dítěte evidovaly 1884 dětí, které byly fyzicky či psychicky týrány nebo sexuálně zneužívány.

Boj proti alkoholu
Alarmující je podle ministryně také fakt, že 69 procent českých dětí požilo alkoholické nápoje ještě před dosažením třinácti let. Řada z nich popíjí alkohol pravidelně minimálně jednou týdně.

Ministryně proto navrhuje řadu kroků pro omezení spotřeby alkoholu u mladistvých. Jedním z nich je návrh regulace reklamy na alkohol zaměřené na děti do 18 let. Dále Stehlíková doporučuje umísťovat na etikety alkoholických nápojů varování ministerstva zdravotnictví pro těhotné ženy o škodlivém vlivu alkoholu na jejich budoucí dítě.

"Podání alkoholu dítěti do 18 let věku je nezákonné. Ale dítě má být chráněno před alkoholem a dalšími drogami i před narozením," řekla Stehlíková.

Sankce za prodej alkoholu mladistvým by měly dopadnout také na obsluhu v restauracích či na kulturních akcí, účinná okamžitá peněžitá pokuta by měla dosáhnout až 50 tisíc korun. Sankce pro provozovatele by měla být jednak finanční, až dva miliony korun, a také zákaz provozování činnosti až na dva roky.

Řidičák na zkoušku
V rámci prevence dopravních nehod zaviněných mladistvými, často pod vlivem alkoholu, ministryně doporučuje zavést pro mladé řidiče ve věku od 18 do 21 let takzvané řidičské oprávnění na zkoušku.

S tím souvisí také zavedení nabídky na akcích pro mládež, které se mohou zúčastnit nezletilé osoby, aspoň jeden nealkoholický nápoj levnější než pivo.

Vláda zároveň pověřila ministryni Džamilu Stehlíkovou vedením kampaně STOP násilí na dětech, která bude probíhat v roce 2009.

Rada pro dítě a rodinu
Vládní Strategie prevence násilí na dětech přináší meziresortní a multioborovou koordinaci aktivit, které vedou k ochraně dětí před násilím a zajištění bezpečného, podnětného a klidného prostředí.

Za tím účelem vláda zřídila Radu pro rodinu a dítě, v jejímž čele bude stát předseda vlády a jeho členy vedle odborné veřejnosti budou ministři, kteří mají na starosti dětskou politiku.

Konkrétně jde o ministra práce a sociálních věcí, ministra školství, ministra zdravotnictví, ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministryní pro lidská práva a menšiny. Rada by měla zahájit svou činnost do konce letošního roku.

  • Date:01.10.2008
  • Zdroj:Aktuálně.cz
  • Autor:Hana Pražáková