Výbor pro práva dítěte podpořil návrh dětského zastupitelstva v Milovicích

  • Date:28.08.2008
  • Photogallery:open
Radní dětského zastupitelstva v Milovicích se sešel s premiérem vlády ČR
Na pozvání ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, která je patronkou dětského zastupitelstva města Milovic, se tři zástupci tohoto zastupitelstva zúčastnili jednání Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva.
Děti krátce je přijal i premiér Mirek Topolánek, který jednání také navštívil. Ministryně podpořila usnesení dětského zastupitelstva navrhnout poslancům, aby byl 30. červen, den odchodu sovětských vojsk z Československa, prohlášen významným dnem České republiky. Výbor vyjádřil podporu tomuto návrhu a bude usilovat také o rozšíření práv dětí podílet se na rozhodování o životě v obcích a městech.

Milovické dětské zastupitelstvo bylo zřízeno v letošním květnu, jeho hlavním úkolem je být partnerem zastupitelům dospělým a spolupodílet se na rozhodování jednak o záležitostech týkajících se bezprostředně života dětí ve městě, ale též o podobě a rozvoji města nebo o otázkách bezpečnosti. Dětské parlamenty zakládají také v dalších městech a obcích, jednoznačně pozitivní zkušenosti mají například v Ústí nad Labem. Svědčí to o zvýšeném zájmu veřejnosti o život dětí a jejich harmonický rozvoj. Větší participace dětí na rozhodování by byla významnou zpětnou vazbou pro místní politické zástupce a změnila by názory veřejnosti na mnoho společných témat a problémů, vnímání dětí by mělo být více bráno v potaz.

 

Fotogalerie

  • Date:28.08.2008