Diskuse

Agentura v Brně spolupracuje při realizaci Integrovaného plánu rozvoje města

  • Date:09.10.2008
Džamila Stehlíková s romskými dětmi
Dnešní jednání zástupců města a organizací zapojených do projektu Agentury pro sociální začleňování rozhodlo podpořit projekty těchto organizací na získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů.
V rámci projektu Agentury spolupracují magistrát města Brna, romské středisko Drom a občanské sdružení IQ Roma servis. Podařilo se zapojit také odborníky urbanisty z akademické sféry. Mezi priority Agentury v Brně patří v první řadě bydlení, ale také vzdělávání, sociální ekonomika a projekty začleňování Romů na trh práce.
V současné době Agentura úzce spolupracuje s městem Brnem na komplexní Strategii integrace Romů ohrožených sociálním vyloučením, která je součástí Programového prohlášení Rady města Brna na období 2007 -2010.

V září 2008 byla dokončena první část této strategie věnovaná problematice bydlení. Měla by vyřešit problémy vyplývající z rostoucí míry zadlužení obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Brně a nedostatečné kapacity ubytovacích zařízení pro řešení akutních krizových situací.

Město ve spolupráci s Agenturou usiluje o zvýšení kapacity sociálního bydlení v majetku města. Projekt oprav zanedbaných městských čtvrtí by měl být spolufinancován ze strukturálních fondů EU. Navýšení kapacity sociálního bydlení a bydlení s asistencí by mělo být dosaženo revitalizací bytových domů, veřejných prostranství a navazujícího zajištění sociálních služeb (dům na půl cesty, sociální podnik, poradenství, podpora zaměstnanosti) ve vybrané zóně Brno-střed a Brno-sever. Tyto sociální byty budou sloužit rodinám, které se osvědčily a prošly předchozími stupni bydlení v rámci třeba v Ostravě odzkoušeného systému tzv. „Prostupného sociálního bydlení v Brně". Plabuje se mimo jiného i rekonstrukce domů v lokalitě Cejl, Francouzská-Bratislavská.

Bydlení musí být doplněno dalšími doprovodnými službami a programy, které budou součástí přípravy celého evropského projektu. Zároveň budou peníze použity na regeneraci veřejných prostor v sociálně vyloučené oblasti. Město a Agentura ve spolupráci s architekty a urbanisty z fakulty sociálních studií Masarykovy university Brno a fakulty architektury Vysokého učení technického připravují projekt veřejného parku ve vnitrobloku Hvězdová a Francouzská, který bude sloužit aktivnímu trávení volného času především mládeže. O. s. Ratolest zpracovalo projekt Centra sociální integrace Vranovská 45.

Paralelně s tímto projektem bude realizován ve vybrané zóně projekt Domovník. Každý dům se zvýšenou sociální zátěží charakterizovanou tím, že počet neplatičů nájmu přesahuje v domě 1/3 počtu nájemníků, by měl domovníka. Bude zejména kontrolovat dodržování pravidel dobrého sousedského soužití v domě.

Magistrát bude efektivněji vymáhat dluhy na nájemném a to od samého počátku zadlužování se nájemníků. Agentura ve spolupráci s městem uspořádá informační kampaň a bezplatné poradenství pro oblast bytového práva a prevence zadlužování, která se bude týkat také například rizika spojeného s půjčováním si peněz na nákupy od komerčních společností.
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách nyní pracuje ve 12 lokalitách. Kromě Brna to jsou Slezská Ostrava, Přerov, Břeclav, Holešov u Kroměříže, Jesenicko, Ústí nad Labem, Most, Cheb, Roudnice nad Labem, Broumov a Šluknovsko. Výsledkem práce Agentury bude vedle vyřešení celé řady existujících obtíží též soubor úspěšných integračních projektů, které by měly být inspirací pro další města a obce, aby se do podobných aktivit zapojily. Dalším přínosem Agentury je ovlivnění vládních rozhodnutí a politik některých ministerstev v přidělování dotačním prostředků právě do lokalit, které čelí různým podobám sociálního vyloučení a chudoby.

  • Date:09.10.2008