Občanská společnost a neziskové organizace

Veřejná debata k tezím zákona o veřejně prospěšných organizacích

  • Date:21.11.2008
Z tiskové konference k vydání tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích
V Lichtenštejnském paláci v Praze se sešli zpracovatelé věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích (dále VPO) a představili rozšířenou a doplněnou verzi těchto tezí odborné veřejnosti.
Debaty se zúčastnilo více než 60 zástupců neziskového sektoru a akademického prostředí a dotčených ministerstev. Veřejná debata k zákonu, jíž se mohou zúčastnit jak odborníci, tak zástupci nestátních neziskových organizací a široká veřejnost, probíhá do 15. prosince. Věcný záměr Zákona o veřejně prospěšných organizacích předloží ministryně pro lidská práva a menšiny vládě dokonce letošního roku.

Věcný záměr zákona vstupuje do závěrečné fáze přípravy. Její součástí vedle debat s veřejností je také tzv. proces RIA, tedy hodnocení dopadu regulace zákonné normy. V této fázi se posuzují důvody, proč se zákon připravuje, a v případě, že debaty odhalí možné problémy s připravovaným zákonem, jsou navrhovány a hodnoceny různé varianty řešení. RIA má zabraňovat nadbytečné regulaci v právním řádu. V České republice probíhá u každé nové zákonné normy již od roku 2005.

Cílem připravovaného zákona je zlepšení společenské prestiže organizací, jejichž primárním cílem není dosahování a rozdělování zisku, ale obecná prospěšnost. Zákon pomůže zajistit stabilitu a dlouhodobě zlepší financování organizací a vytvoří podmínky pro další rozvoj tohoto společensky významného sektoru.

Nový zákon o VPO navazuje na § 129 a 130 Občanského zákoníku, které stanovují, co je veřejná prospěšnost. Setkání se zúčastnila také zástupkyně ministerstva financí, která objasnila propojení věcného záměru zákona o VPO s věcným záměrem zákona o daních z příjmu.

Další veřejná debata za účasti ministryně Džamily Stehlíkové se koná 1. prosince v hlavní budově Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1.

  • Date:21.11.2008