Občanská společnost a neziskové organizace

Džamila Stehlíková diskutovala se zástupci neziskového sektoru v Děčíně a Lipníku nad Bečvou na Přerovsku

  • Date:12.10.2008
Džamila Stehlíkoává s Hanou Volfovou, manažerkou projektů na Šluknovsku, Monikou Lampovou, kandidátkou do senátu a starostou města krásná Lípa Zbyňkem Linhartem
Děčín, 11. 10., Lipník nad Bečvou, 12. 10. Na pozvání senátních kandidátů do senátu Moniky Lampové a Romana Hakena diskutovala ministryně Džamila Stehlíková se zástupci nestátních neziskových organizací z těchto regionů. 

Oba tito senátní kandidáti jsou dlouholetými pracovníky v neziskovém sektoru a budou v senátu usilovat o zrovnoprávnění přístupu k veřejně prospěšným občanským aktivitám. Roman Haken je ředitel Centra pro komunitní práci Střední Morava a předseda Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Monika Lampová je ředitelka agentury Pondělí, která sídlí ve Šluknově a věnuje se začleňování lidí se zdravotním a mentálním znevýhodněním na trh práce, je členkou Radě manažerů komunitního plánu sociálních služeb regionu. 

Stehlíková prezentovala teze návrhu zákona o veřejně prospěšných organizacích a čelila otázkám ohledně problémů financování neziskového sektoru, které ohrožují některé projekty. Zákon o NNO je systémovým řešením neuspokojivé situace, neboť má zajistit daňové úlevy a přístup k veřejným zdrojům těm neziskovým organizacím které jsou veřejně prospěšné a vrací zisk do své činnosti. Na podlému mnoha nei o jak překlenout hluchá místa ve fin již příští rok reagovala Stehlíková návrhem nových Zásad fin neziskových org., který ještě tento měsíc předloží do vlády. V návrhu nových zásad je změna harmonogramu financování NNO z jednotlivých rezortů tak, aby NNO příslib a převod fin prostředků probíhal o několik měsíců dříve v rámci fiskálního roku, než jak je tomu nyní.

Převážnou část diskutujících tvořili zástupci NO v oblasti poskytování sociálních služeb, zajištění pomoci zdravotně a mentálně postižené občanům, jejich rodinám a dalším znevýhodněným skupinám.

V programu ministryně byla také návštěva Krásné Lípy, města, které se pyšní titulem Centrum regionu České Švýcarsko, kde se setkala a diskutovala se starostou a navštívila soutěž Miss romská maminka.

  • Date:12.10.2008