Sexuální menšiny

Vzpomínková akce Světlo pro AIDS není jen pieta, ale i varování: riziko HIV infekce v Česku se za posledních deset let ztrojnásobilo

  • Date:15.05.2011
  • Photogallery:open
Džamila Stehlíková, Jiří Hromada, Ivo Procházka a Miroslav Hlavatý v průběhu happeningu ke Dni boje proti HIV/AIDS v Praze na Václavském náměstí
Již více než čtvrt století je třetí květnová neděle světovým dnem vzpomínky na oběti AIDS a podpory těm, kdo s virem HIV musí žít. Vzpomínkové a preventivní akce probíhají letos v Praze, Brně, dalších městech republiky. Akce Světlo pro AIDS po celém světě mají za cíl uctít památku milionů obětí této choroby, vyjádřit podporu HIV pozitivním osobám a nemocným AIDS a znovu připomenout riziko HIV infekce.

 

 

V České republice toto riziko každým rokem roste. V průběhu posledního desetiletí došlo k více než trojnásobnému zvýšení výskytu nových případů HIV v ČR až na 18 případů ročně v přepočtu na 1 milión obyvatel.  V posledním desetiletí se  počet osob žijících s HIV/AIDS v ČR  rovněž ztrojnásobil: v roce 2000 v ČR žilo přibližně čtyři sta HIV pozitivních jedinců, ke konci roku 2010 - přes 1,3 tisíce HIV pozitivních obyvatel, z toho přibližně desetina s onemocněním AIDS. Nárůst případů AIDS souvisí se strmě stoupajícím počtem osob žijících v ČR s infekcí HIV, ale také se špatnou spoluprací některých nemocných s lékaři (část pacientů dokonce přestává docházet do AIDS center) a s pozdními záchyty infekce u desetiny  infikovaných až ve stadiu rozvinutého AIDS. 

V ČR bylo od počátku testování, tj. od roku 1985, k 31. březnu 2011 diagnostikováno celkem 1 557 HIV pozitivních osob, z tohoto počtu u 323 osob propuklo onemocnění AIDS a z celkového počtu AIDS nemocných již 170 lidí v ČR na AIDS zemřelo.

 

Česká republika patří do skupiny evropských zemí, kde je epidemie HIV/AIDS koncentrována ve skupině mužů majících sex s muži (MSM), stejně jako ve vysokopříjmových státech západní Evropy a severní Ameriky (Spojené státy americké, Kanada). V průběhu posledních šesti let se ČR stala zemí s nejrychlejším nárůstem podílu nově hlášených případů HIV/AIDS mezi muži majícími sex s muži v Evropě. Ze 180 všech nových případů HIV infekce v roce 2010 na homosexuální přenos připadá 127  (70 % všech nových případů). U více než čtvrtiny z nich byla v anamnéze zjištěna jiná pohlavně přenosná choroba (především syfilis, a to často neléčená).

 

Výskyt HIV mezi muži majícími sex s muži v ČR činí 2,6 % a je více než 20x vyšší než výskyt  HIV mezi injekčními uživateli drog (0,12 %) a  200x vyšší než v celkové populaci (v ČR 13 HIV pozitivních osob připadá na 100 000 obyvatel).  V letech 2005-2010 došlo v České republice k nárůstu nových případů HIV u MSM o  252 %. 

 Příčinou rychlého šíření HIV mezi muži majícícmi sex s muži (MSM) je časté rizikové sexuální chování: podle posledních studií pouze necelá třetina MSM v posledních šesti měsících použila kondom při posledním análním styku s mužem (evropský průměr je 55 %). Heterosexuální styk je druhým nejvýznamnějším způsobem přenosu viru HIV a byl zjištěn u pětiny nových případů. V porovnání se západoevropskými státy zůstává používání kondomů v ČR nedostatečné, a to i při styku s náhodným partnerem. Podle reprezentativního výzkumu sexuálního chování, realizovaného Petrem Weissem a Jaroslavem Zvěřinou v roce 2008, pouze třetina mužů použila při prvním sexuálním styku kondom a sexuální styk s náhodným partnerem zažily dvě pětiny žen a tři pětiny mužů. 25 % mužů a žen ve věku od 15 do 49 let uvedlo pohlavní styk s více než jedním partnerem v průběhu posledních 12 měsíců. 

Přenos HIV/AIDS prostřednictvím injekčního užívání drog byl v roce 2010 jako nejpravděpodobnější v necelých 3% případů. HIV pozitivita byla v roce 2010 zjištěna u tří osob poskytujících placené sexuální služby. Žádný nový případ HIV infekce nebyl zaznamenán v nápravných zařízeních. V letech 2008-2010 také u žádného z novorozenců zatím nebyl prokázán přenos HIV infekce z matky na dítě. V roce 2010 se narodilo 8 dětí HIV pozitivním matkám a podle informací AIDS centra Fakultní nemocnice na Bulovce v Praze je díky pečlivým profylaktickým postupům velmi pravděpodobné, že budou i tyto HIV exponované děti zdravé.

 

Podle odhadů UNAIDS na celém světě žije 33,3 milionů lidí nakažených virem HIV, včetně 2,5 milionů dětí. Více než dvě třetiny z nich žije v subsaharské Africe, v nejvíce zasažených zemích je virem nakažen každý čtvrtý dospělý. Každý den se na světě nakazí 14 tisíc lidí. V roce 2009 se nově infikovalo HIV 2,6 milionu lidí a odhadem 1,8 milionu na AIDS zemřelo (UNAIDS 2010).

 Kompletní informace o stavu HIV infekce v České republice obsahuje Ročenka Národního programu HIV/AIDS v ČR 2009-2010, kterou najdete na:http://www.aids-hiv.cz/aktuality_files/rocenka_HIV-AIDS_2009-2010.pdf

 

Fotogalerie

  • Date:15.05.2011
  • Zdroj:Džamila Stehlíková
  • Autor:Džamila Stehlíková