Rozhovory

Martin Bursík v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu:

  • Date:02.02.2010
Bursík na stožáru větrné elektrárny
Už tady máme návrh energetické koncepce, která počítá s prolomením limitů uhlí
Moderator
Kolem českého hnědého uhlí se v posledních dnech rozehrál další zajímavý příběh. Poslanec za Stranu zelených, Martin Bursík, obvinil vládu Jana Fischera z korupčního jednání a podlehnutí lobingu těžařů. Premiér ho značně podrážděně vyzval k omluvě, což Bursík odmítl, dokud nebudou zodpovězeny otázky kolem novely Horního zákona. Posléze se náhle v médiích objevuje informace, že Martin Bursík pracoval pro těžaře, konkrétně pro Mosteckou Uhelnou a že dokonce měl sepisovat analýzy týkající se prolomení územních limitů těžby uhlí. Vedle toho zastupitelstvo města Litvínov, které dosud prolomení limitů odmítalo, najednou říká, že pokud by snad k jejich posunu došlo, chce město od těžařů jednu miliardu korun jako kompenzaci. Vítejte u 20ti minut Radiožurnálu.
Poslanec za Stranu zelených Martin Bursík, dobrý den, pane poslanče.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Dobrý den.

Moderátor
Pane poslanče, podle vás, po dnešní tiskové konferenci, proti vám těžařská společnost Czech Coal, což je vlastník Mostecké uhelné, kromě jiného, vede diskreditační kampaň. To je podobně silné tvrzení, jako když jste říkal, že vláda Jana Fischera vykazuje nějaké znaky korupčního jednání a že podlehla lobingu těžařských firem a promiňte, zatím to vypadá, že to tvrzení není úplně podloženo argumenty. Když bych to převedl na novinářskou rovinu, tak já bych to vůči vám obtížně mohl takové tvrzení použít.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Mluvíte o té diskreditační kampani?

Moderátor
Přesně tak.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Lidové noviny a redaktoři Lidových novin byli u mě v kanceláři, mně ukazovali dva zdroje. Jeden zdroj byl email ředitele vnější komunikace Czech Coalu pana Stavěla, kde v tom emailu uváděl novináře v omyl, protože popisoval jiný předmět smlouvy, nežli který skutečně v té smlouvě byl. Já jsem měl v té smlouvě, v té smlouvě je popsáno enviromentální aspekty těžby a spalování uhlí. Což znamená vliv těžby a spalování na životní prostředí, kdežto on tam měl popsáno rozvoj uhelného hornictví, což by pak skutečně znamenalo, že jsem se podílel na dalším rozvoji expanzi uhelného hornictví. První lež. Druhá lež, že oni se snažili vlastně přeložit úplně absurdní, enviromentální aspekty těžby, to znamená vliv těžby na životní prostředí, že se rovná vlastně získání povolení. Takhle vlastně jako ne důvěryhodné informace dostávaly Lidové noviny včetně toho, o čem se prostě šušká mezi novináři, kdo jim tu informaci donesl. To je na věci Lidových novin, aby si tohle ti novináři vyříkali a jestli budou mít odvahu tohle popsat, protože to je podstatná informace a její zprostředkování nebudu říkat. Ale je zcela zřejmé, že se jednalo o diskreditační kampaň. Lidové noviny to měly možnost prohlédnout a přes to se do toho pustily a vlastně popsaly jako danost, že Bursík pracoval na přesídlení obcí. Mě tam ještě na tom mrzí, že po té Lidové noviny, úctyhodný zdroj, tak další četka je Mladá fronta, Hospodářské noviny přebíraly tuhle informaci, že jsem pomáhal těžařům likvidovat obce, pracoval na té strategii, s tím, že uváděli jako zdroj Lidové noviny. Čili mě to ohromně poškodilo a tím, že to vyšlo jeden den po té, kdy jsem vystoupil ve sněmovně, tahle informace, tak přeci to nelze popsat jinak než jako, zaútočte na toho hráče a nikoliv na míč. To znamená, odpoutejte pozornost od toho, co říká a vlastně zastavte jeho kladení otázek tím, že ho zdiskreditujete. Toto je prostě základ kampaně.

Moderátor
Tak zkusme to vzít popořadě, když tedy bychom vzali řekněme za bernou minci, že Czech Coal bude stát za to, aby vedl diskreditační kampaň proti vám, pane Bursíku, tak proč ji vede?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Já to vidím tak, že nikdy nebyl Czech Coal tak blízko prolomení územních ekologických limitů, to znamená zbourání obcí, nežli doposud. Jedná se o veliké peníze, tím prolomením limitů se společnost dostane k více nežli 700 milionům tun uhlí. A tomu dlouhodobě brání od roku 1991 usnesení vlády ještě z doby ministra životního prostředí Ivana Dejmala. I mě se podařilo v té Topolánkově vládě přijmout usnesení, které potvrdilo, že územní ekologické limity platí a navíc tady byla ta novela zákona, kterou jsem také prosadil, novela Horního zákona, zákona o geologických pracích, která vlastně, jejímž cílem bylo odstranit nedostatek zákona, který vlastně umožňuje těžebním firmám vyvlíknout se z povinnosti a nepředložit podklady, které jsou nezbytné pro tak zvaný odpis zásob.

Moderátor
Dobře, a teď kdybychom se na to podívali, řekněme, ještě o něco střízlivěji, tak vezměme, že tato novela, nebo novely podobně koncipované, které by o něco více usnadnily ten moment odpisu nějakých uhelných zásob pod severočeskými obcemi, tak ta už tuším sedmkrát neúspěšně putovala nějakým způsobem, či se snažila doputovat vůbec do poslanecké sněmovny. Což znamená, že i kdyby se tato vláda Jana Fischera za tuto novelu postavila, tak jenom jaksi obtížností se dá uvěřit tomu, že by tou poslaneckou sněmovnou tato novela Horního zákona prošla.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
To je ale jiné téma. Tady je podstatné, že máme dělbu moci a exekutiva, jejíž šéfem je předseda vlády, se chovala velice nestandardně. Za prvé, ten vládní návrh zákona stáhl z programu poslanecké sněmovny ministr průmyslu, nebo na jeho návrh, ačkoli to byla novela, kterou předkládalo ministerstvo životního prostředí.

Moderátor
A zkuste jenom, pane poslanče, pro posluchače vysvětlit, co vám na tomto kroku, který možná může připadat našim posluchačům jako marginální

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Protože na ten novelizaci těchto dvou geologických zákonů pracovalo ministerstvo životního prostředí zhruba tři roky a my jsme provedly tu novelu celou tou procedurou. To znamená, kladné stanovisko vlády, kladné stanovisko legislativní rady vlády, legislativního odboru vlády, já jsem byl dvakrát osobně na tripartitě, jednou tam byl můj náměstek. To znamená, my jsme udělali maximum, co jsme mohli a proto tu novelu zákona hlasovala vláda jako celek, dokonce jsem měl i podepsanou dohodu s předsedou vlády Topolánkem, že uděláme všechno proto, aby poslanecké kluby toto prosadily. O co šlo? Šlo o to konečně dát jistotu obcím, které vlastně 20 let po revoluci stále jsou v ohrožení, ti lidé stále neví, jestli mají investovat, nebo ne, jaká je jejich budoucnost, pořád jsou pod tlakem. A teď najednou přijde Fischerova vláda a on umožní to, že stažení návrhu navrhuje jiný ministr, ministr průmyslu. To další, já mám tady v dokumentech dopis, kde ministr průmyslu žádá premiéra, aby neorganizoval připomínkové řízení. To zdánlivě vypadá jako banalita, ale to byla cesta jak obejít ministerstvo životního prostředí. To znamená, ta celá procedura stažení toho zákona šla úplně mimo ministerstvo životního prostředí, které bylo autorem toho zákona. A pak tam byly další kroky. Vlastně to zdůvodnění je nepravdivé, nepravdivá argumentace, kterou převzalo ministerstvo průmyslu. Když to prostě vezmu, evidentně se stalo to, že vláda ovlivnila proces přijímání téhle legislativy ve prospěch těžební společnosti, protože 700 milionů uhlí, to je bratru docela slušný zisk. A tohle jsou otázky, na které je na místě, aby premiér odpověděl.

Moderátor
K těm otázkám a k tomu, jak a jestli bude pan premiér Fischer odpovídat se ještě dostaneme, ale když to nějakým způsobem seřadíme a vezmeme to všechno, co jste, pane poslanče Bursíku, říkal vedle sebe, a když jste na začátku řekl, že ještě nikdy jsme nebyli tak blízko k prolomení těžebních limitů, tak co to znamená? Že do řekněme 29. května nebo 28. května tohoto roku, kdy podle zatím dostupných informací budou volby do poslanecké sněmovny, budou nějakým usnesením vlády těžební limity prolomeny?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
No já věřím, že se tak nestane a jenom na vysvětlenou. Někteří lidé mi říkali, že v to vystoupení ve sněmovně bylo nezvykle tvrdé, že to úplně ke mě nesedí a ....

Moderátor
Jenom poznámka pro naše posluchače. Vy jste měl s sebou poměrně silný argumentační aparát v podobě Vojtěch Koteckého z Hnutí duha, místostarosty Horního Jiřetína pana Buřta a několika dalších lidí. To znamená, že tu věc považujete za extrémně důležitou? Aspoň to tak vypadalo.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Přesně tak. Extrémně důležitou a já bych to přirovnal asi k tomu, že před tím týdnem ve sněmovně to moje vystoupení nebylo nic jiného nežli zatažení záchranné brzdy. Jako když se řítí vlak, který vlastně už cítíte, že se nedaří získat pro to vlastně zájem veřejnosti, zájem médií a při tom v okolí premiéra ten vliv těžební společnosti je tak silný, že už tady máme návrh energetické koncepce, která počítá s prolomením limitů uhlí, podařilo se jim zlikvidovat dva pokusy. Dva zákony, které by daly jistotu a perspektivu obcím a umožnily efektivně odepsat ty zásoby uhlí a to znamená tuhle hrozbu odstranit. Takže já to vnímám velmi vážně a dokonce to, co jsem dnes publikoval na tiskové konferenci, to je další otázka navíc. Protože představte si, den po mém vystoupení ve sněmovně, pan premiér poslal dopis starostovi Litvínova, ve kterém vysvětluje a vlastně obhajuje prolomení limitu a vysvětluje,že odstranění administrativních překážek možného uvolnění těžby hnědého uhlí, což znamená prolomení limitů, za územními ekologickými limity, neznamená přímé získání povolení k hornické činnosti, ale pouze se tím zahájí složitý proces. To znamená, on tady znovu, představte si, den po té, po tom mém vystoupení, zase aktivně premiér v dopise podepsaném. Já nepodezírám premiéra, že by tohle byl nějaký záměr.

Moderátor
Pane poslanče, to je zajímavý moment, protože vy jste na tom mluvil na tiskové konferenci, vy jste říkal, pan premiér by si měl udělat pořádek s lidmi ve svém okolí, měl by si dát pozor na to, jací lidé v jeho okolí se pohybují a tak dále. To je zvláštní představa, že premiér Jan Fischer, který doposud vystupuje jako člověk, který má mozek v hlavě, tak že najednou podepisuje papíry jako tento dopis do Litvínova, aniž by věděl, co je tam napsáno. To si opravdu myslíte?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Tak já si myslím to, že premiér, alespoň zatím, vystupuje tak, že se z toho dá usuzovat, že pro něj etické standardy jsou něco, co je nepřekročitelné. On velmi dbá na to, aby působil jako korektní a solidní premiér, který se chová prostě řádně, korektně a věcně. Akorát že s touhle představou úplně nehraje ten proces, kterým vláda stáhla novelu, vládní novelu zákona, který dal negativní stanovisko k té poslanecké novele a zároveň dopisy, které posílá. To je totiž zajímavé, podobný dopis na starostu Litvínova šel v květnu minulého roku a my jsme měli den před volbami do Evropského parlamentu společnou snídani, kde mne premiér požádal o hlasy poslanců Strany zelených ve prospěch jeho vlády, shodli jsme se na tom, že je dostane a zároveň tím výstupem z tiskové konference bylo to, že on řekl, že nebude vyvíjet žádné úsilí směrem k prolomení územně ekologických limitů a vláda nerozhodne. A to řekl v reakci na dopis z května. A teď najednou

Moderátor
No dobře, jak vy vidíte tu situaci?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
On porušuje slovo. On sice alibisticky, věřím tomu, že se podaří pohlídat to, že vláda nerozhodne o prolomení územně ekologických limitů, ale ty kroky, které vláda aktivně dělá, to znamená, znemožní vlastně přijetí novely zákona, která by dala větší jistotu obcím stran jejích budoucnosti, která by vlastně oddálila tu možnost prolomení limitů, tím že by došlo zásob, to vláda zhatila. Takže tady jsou přeci evidentní kroky, které já jsem vypočítal jedna až šest vlády, které mají vést k tomu, aby se odstranili územně ekologické limity.

Moderátor
Já znovu, pane poslanče Bursíku říkám, tak když já přijmu vaši argumentaci, tak to podle vašeho názoru celé vede k tomu, že se vláda chystá prolomit limity těžby uhlí. Minimálně...

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Posouvá ten proces velmi rychlým tempem.

Moderátor
Tak a vzhledem k tomu, že v 91 roce ty limity byly zřízeny usnesením vlády, tak podobně se dají posunout, prolomit či zrušit také usnesením vlády. Co myslíte tím, že se dá pohlídat. Vy máte jednoho ministra, pana ministra životního prostředí Dusíka ve vládě, ten to bude hlídat? Nebo kdo to bude hlídat?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Samozřejmě, máme dva ministry. Ještě také Michaela Kocába a veřejné, tohle musí být veřejná kontrola a plus to je přeci role, například má, jako poslance poslanecké sněmovny. Já mám také právo kontrolovat a hlídat fungování vlády a jaksi solidnost.

Moderátor
Pane poslanče, při vší úctě, to se můžete postavit na hlavu a vláda příští pondělí až zasedne, tak to usnesení prostě bude a ..

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Dobře, ale premiér dal nějaký veřejný slib, který zopakoval na setkání se starosty obcí Ústeckého kraje, kterých se to týká a jestliže teď to téma je takovým způsobem medializováno, jestliže se o něm veřejně hovoří v médiích, tak po té si myslím, že ten prostor pro to, aby okolí premiéra podstrčila další papír, jako třeba návrh bodu jednání vlády, zrušení usnesení číslo 444 z roku 1991, tak si myslím, že už to bude daleko obtížnější. Čili to zatažení záchranné brzdy bylo zcela na místě a jaksi doufejme, že tohle skutečně se podaří zvrátit a zároveň, že si premiér skutečně udělá pořádek ve svém okolí, protože on musí vysvětlit a odpovědět na otázky, protože já mám právo klást otázky. Nejsme v Rusku. A jestliže položím jako poslanec, zastupující veřejnost, otázky stran nestandardního jednání vlády, tak odpověď, kdy on mi říká, nebudu s vámi diskutovat, omluvte se mi, jinak nejste slušný člověk, tahle odpověď je nedostatečná. Všichni odpovídají. Angela Merkelová, Gordon Brown, všichni premiéři, jestliže jsou obavy o integritu jejich jednání, prostě vysvětlují.

Moderátor
Jenom připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je poslanec za Stranu zelených Martin Bursík.
Vy jste řekl bych, naznačil, že jednání vlády Jana Fischera má určité korupční znaky, že podlehlo lobismu těžařských firem. Pokud bychom vzali definici korupce, tak je to prostě získávání nějakých benefitů, výhod na úkor, nebo řekněme, jaksi z hlediska své veřejné funkce. Tak kdo ve Fischerově vládě a jak získává nějaké výhody na úkor své veřejné funkce?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Já jsem zaznamenal to, že premiér včera v odpovědi na dotaz novináře vzkázal, kdo, kdy, kde, jak a já si myslím, že co je moc, to je moc. Já nedisponuji tajnou službou, já nemám nafoceny ani nahrány lidi, kteří by předávali finanční obolusy. Já jsem řekl, že tady jde o lobing a o tom není pochyb. Není pochyb o tom, že ty kroky vlády byly ovlivněny těžební společností, protože všechny kroky nestandardní, které vláda udělala a byly diametrálně odlišné od kroků předchozí vlády ve stejné věci, to je podstatné tohle, tak je nepochybné, že to nahrává těžební společnosti a že se jedná o ohromné peníze, protože to je přes 700 milionů tun uhlí. Jestliže tady máme takovouhle intervenci vlády, k tomu sledujeme pořad, ve kterém naprosto otevřeně se ukazuje, že šéf dozorčí rady, který mimochodem rozjel tu kampaň diskreditační vůči mě ....

Moderátor
Mluvíte o Janu Dobrovském, šéf dozorčí rady.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
A šéf poradců vlády Vladimír Mlynář jsou nejlepší přátelé, jak se ukázalo v tomhle pořadu, no tak po té to podezření je zcela na místě. A že tyhle ty věci se nedělají zadarmo, to je také nepochybné. Čili, já si myslím, že to pojmenování bylo naprosto na místě, já si za ním stojím a udělal bych to znovu.

Moderátor
Chápu to dobře, když říkáte, že to pojmenování, respektive ta vaše řeč vůči premiérovi Janu Fischerovi v poslanecké sněmovně byla zatažením za záchrannou brzdu, takže toto, tento moment stál mezi tím, jestli budou nebo nebudou ještě za této vlády prolomeny limity?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Ano, jsem o tom přesvědčen. Já jsem řekl, že zdůvodnění negativního stanoviska vlády je prostě skandální podlehnutí lobismu a naznačuje korupční jednání vlády. Za tímhle, co jsem řekl, si absolutně stojím a myslím si, že ta reakce vlastně uhelné společnosti, den na to, ale nakonec i dopis pana premiéra, který vlastně pokračuje a nechává se vést, tak jako doposud v téhle věci, jsou jenom dokladem toho, co jsem řekl, pravdivé.

Moderátor
Tak a teď to vezmeme z druhé strany. Ve chvíli, kdy vy dobře víte, ne snad jakými závěry, ale jaká data shromáždila Pačesova komise, která zkoumala energetické potřeby České republiky, víte, jakým závěrem skončil ten oponentní posudek toho týmu expertů, který dal dohromady tehdejší premiér Mirek Topolánek, tak bylo by něco zvláštního, kdyby další vláda v řadě, což beze sporu vláda Jana Fischera, byť je polo úřednická nebo úřednická, chcete li, je, prostě změnila názor a měla pevný názor na to, že energetická potřeba České republiky vyžaduje prolomit těžební limity a těch 780 milionů tun uhlí prostě vytěžit?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Tohle je úplně legitimní otázka a problém České republiky tkví v tom, že u nás energetickou koncepci připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu a kde vliv takových společností, jako je akciová společnost ČEZ nebo uhelného průmyslu je enormní a já to mohu srovnat, protože jsem pracoval vlastně jako konzultant s několika mezinárodními týmy a pracoval jsem s lidmi, kteří byli poradci německé vlády, například ve věci politiky klimatu a energetické politiky a doposud všechny ty koncepce, které byly připraveny, byly jednostranné a byly v podstatě promítnuty do lobistických zájmů té či oné firmy. Bylo by to legitimní v momentě, kdy by ta koncepce skutečně zahrnovala v sobě to, co zahrnovat má. Čili vzala v úvahu například i naše závazky v oblasti ochrany ovzduší, naše závazky a cíle v oblasti ochrany klimatu, protože řekněme si to úplně na rovinu, jo, tohle je labutí píseň uhelného průmyslu, protože od roku 2013 začne platit emisní obchodování, firmy si budou muset nakupovat povolenky na každou vypuštěnou tunu emisí oxidu uhličitého ze spalování uhlí v aukcích, bude to daleko dražší a tyhle elektrárny dříve nebo později přestanou být konkurenceschopné. Ale to už může být pozdě, to už mohou být také ty vesnice zbourány a mohou tam projet ty, ta rypadla pod nimi. Čili je naprosto legitimní vést o tom debatu a my jsme také připustili a nominovali jsme do Pačesovy komise například na rozdíl od sociální demokracie své zástupce. Čili tohle je v pořádku. Ale musí to být výsledek racionální debaty a multikriteriálního hodnocení a posouzení různých variant a nikoliv výsledek lobistické práce na vládu, která si říká, že je polo úřednická, že je nezávislá, má vlastně takový odér věcnosti a nevinnosti a ve skutečnosti se ukazuje, že ten lobistický tlak na tu vládu je enormní a je daleko větší než na vlády politické.

Moderátor
Taková drobnost, a opravdu ten lobistický tlak je veden opravdu skrze osobu šéfa poradců Jana Fischera Vladimíra Mlynáře, který je kamarád Jana Dobrovského, což je bezesporu faktem?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Já to považuju za naprosto logické a vlastně, podívejte se na ten pořad 13 komnata. Tam je na tom zajímavé to, že celý ten příběh Vladimíra Mlynáře v podstatě tragický, kde on byl protiprávně, bylo to veliké bezpráví vůči němu a několik let vlastně odolával ohromnému tlaku a muselo to být obtížné, tak tohle je věc, která na mě zapůsobila taky a velmi negativně. Ale o to více je pro mě zarážející, když on dokáže hrát po téhle své osobní životní zkušenosti, on vlastně dokáže hrát nějakou roli v téhle diskreditační kampani vůči mně. To je prostě věc, kterou, že jí úplně dobře nerozumím.

Moderátor
Je to osobní?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Nevím, netuším. Ale copak si premiér neklade otázky a nemá hloupý pocit z toho, že den po té, kdy jsou mu položeny tvrdým způsobem nepříjemné otázky na plénu, někdo jemu kryje záda tím, že rozjede diskreditační kampaň vůči mně, a to ..

Moderátor
To je otázka beze sporu na Jana Fischera. Pane poslanče ale jinak, vy samozřejmě máte standardní nástroj komunikace mezi poslaneckou sněmovnou a vládou, to znamená interpelace, to uděláte?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Samozřejmě.

Moderátor
Budete interpelovat premiéra?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
No jistě. Jestliže není ochoten odpovědět na veřejně položené otázky a dokonce mě napíše, že nebude věcně diskutovat o tomhle, no tak mu to položím na plénu sněmovny, samozřejmě.

Moderátor
Tak to je jedna věc a druhá, je to evidentně pro vás extrémně důležité téma, jak jste říkal.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
20 let.

Moderátor
Tak nebudete se snažit s Janem Fischerem setkat a promluvit s ním.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
No já myslím, že to musíme dostat jako do věcné roviny. Já jsem řekl na tiskové konferenci zhruba před týdnem, že mě to netěší, že vůbec si nepřeji nějaký osobní spor a že bych velmi rád tyhle vztahy znovu jaksi dal do normálu a korigoval, ale to vyžaduje od něj věcnou reakci na mé dotazy, které jsem položil.

Moderátor
To znamená, že vyjma interpelací s ním mluvit nehodláte?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Ale já s ním samozřejmě budu mluvit, jestliže on bude mít zájem na tohle téma hovořit, tak já jsem absolutně otevřený o tomhle hovořit. Tam není žádný blok.

Moderátor
Poslední otázka a ta nesouvisí s naším tématem, pravděpodobně ji dostáváte často od novinářů, ale proč to nezkusit pane poslanče. Už jste se rozhodl, jestli budete kandidovat v těchto sněmovních volbách?

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Ještě jsem se nerozhodl, je to otázka několika dnů. A dovolte mi jenom ještě jednu věc. Já vím, že ten pořad končí, ale to nejpodstatnější v titulcích v novinách bylo napsáno, že jsem pomáhal pracovat na strategii přesidlování vesnic a také to, že jsem byl dvojitým agentem, že jsem pracoval jak pro ministerstvo životního prostředí, tak pro uhelné společnosti. A já bych jako rád zdůraznil, že v době, kdy jsem měl údajně zneužívat téhle dvojí práce, tak v té době jsem vedl tým, který vypracoval 122 stránkový scénář ministerstva životního prostředí, jako vlastně alternativní scénář energetické politiky ministerstva průmyslu a výsledkem toho bylo zachování územně ekologických limitů těžby. Čili já z té doby mám za sebou výsledky práce, které ukazují, že z mé iniciativy a na základě mé práce ministerstvo životního prostředí drželo pozici zachovat územně ekologické limity.

Moderátor
Berme to jako finální argumentaci poslance za Stranu zelených Martina Bursíka, který byl hostem dnešních 20ti minut. Pane poslanče, já vám děkuji za vaše argumenty.

Host (Martin Bursík, poslanec za Stranu zelených):
Já vám děkuji za pozvání.

Moderátor
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný podvečer.

Zdroj: Český rozhlas, 2.2.2010
  • Date:02.02.2010
  • Zdroj:Český rozhlas