Prevence HIV/AIDS

Ministři Julínek a Stehlíková zahájili kampaň prevence HIV/AIDS

  • Date:15.05.2008
Ministr Tomáš Julínek a ministryně Džamila Stehlíková dnes v Domě světla  zahájili kampaň prevence HIV/AIDS odhalením pietního místa a symbolickým vypuštěním balónků, jejichž počet odpovídá počtu obětí této nevyléčitelné infekce - 135.  Zatímco v minulém roce bylo za celý rok zjištěno 122 nových případů HIV pozitivity, tak za pouhé 4 měsíce letošního roku je to již 59 případů oproti loňským 47 případům. Proto na preventivní programy půjde z  Ministerstva zdravotnictví více než trojnásobek finančních prostředků než v loňském roce.
V  Domě světla v pražském Karlíně odhalili ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a ministryně pro menšiny a  lidská práva Džamila Stehlíková  pietní místo a sochu  připomínající zemřelé na AIDS.  Umělecké dílo Domu světla daroval jeho  autor sochař Olbram Zoubek. „Má socha slouží nejen k uctění památky lidí zemřelých na AIDS, ale má oslovovat a dávat naději těm, kdo s touto nemoci bojují.. Proto má název Naděje,"  řekl Olbram Zoubek. 

Nárůst nových případů HIV/AIDS v České republice  je za uplynulé čtyři měsíce roku 2008  ještě výraznější než v loňském roce. Zatímco v minulém roce, který byl epidemiology označen za „nejčernější" v historii HIV infekce u nás, bylo   zjištěno 122 nových případů HIV pozitivity, tak za pouhé 4 měsíce letošního roku je to již 59 případů. Vloni ke konci dubna bylo zjištěno 48 nových případů HIV pozitivity. Celkem se v ČR bylo zaregistrováno 1101 případu HIV infekce, z toho 137 lidí nákaze podlehlo. „Alarmující je přetrvávající trend „omládnutí" skupiny HIV pozitivních osob: tímto nebezpečným virem se u nás nejčastěji nakazí dívky ve věku od 20 do 24 let a muži ve věku od 25 do 29 let,"  řekla ministryně Džamila Stehlíková. „Proto takový důraz bude v kampani kladen na výchovu a vzdělání ve školách. Budeme se snažit oslovit především mladou generaci, která se zdá ztrácí obavy z této nevylečitelné nemoci," dodala Stehlíková.

„Důležitou součástí preventivní kampaně  je testování na HIV infekci, což je jediný známý způsob prevence šíření nákazy lidmi, kteří netuší, že jsou HIV pozitivní", řekl ředitel Domu světla Miroslav Hlavatý. Právě v tomto zařízení bylo v minulém roce  protestováno skoro 80 procent všech osob, kdo chtěl podstoupit bezplatné anonymní testování na HIV. Dům světla se tak stává koordinačním centrem nové preventivní kampaně.

Skokový nárůst HIV pozitivních osob v minulém roce vedl ze strany ministerstva zdravotnictví ke změně koncepce financování Národního programu boje proti AIDS, kdy léčbu budou hradit zdravotní  pojišťovny a pro prevenci je vyhrazeno více než trojnásobek prostředků v porovnání s loňským rokem. Nevládním organizacím a dalším institucím bylo přerozděleno 10 milionů Kč na kampaň prevence HIV/AIDS.

Účastníci pietního shromáždění symbolicky vypustili do vzduchu 135 balónků připomínající stejný počet obětí nemoci AIDS v ČR. V okamžik, kdy se různobarevné balónky vznesly do vzduchu, počet 135 oběti již neplatil: v posledních dnech zemřeli v nemocnici Na Bulovce na tuto nevyléčitelnou nemoc další dva lidé.  
  • Date:15.05.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Jiří Hramada, Miroslav Hlavatý