Občanská společnost a neziskové organizace

Vláda schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

  • Date:10.06.2008
Na svém pondělním jednání schválila vláda na návrh ministryně Džamily Stehlíkové hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009. Vymezila tak prostor státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, jejíž konkrétní naplnění je v kompetenci jednotlivých resortů.
V roce 2006 bylo NNO ze státního rozpočtu poskytnuto 5.569 mil. Kč. Největší objem dotací ze státního rozpočtu v roce 2006 - skoro třetina, konkrétně více než 1.432 mil. - směřoval do oblastí Rekreace, kultury a sportu. Sociální oblast získala 22 %, kdežto všeobecné veřejné služby 21 %. Skoro polovina objemu dotací poskytnutých obecně prospěšným společnostem ze státního rozpočtu směřovalo do oblasti zahrnujících primární, sekundární a terciální vzdělávání.

Z rozpočtu vyšších územně správních celků v roce 2006 bylo poskytnuto dalších 1.931 mil. Kč. Dvě třetiny dotací rozpočtů krajů v roce 2006 směřovalo do oblasti sociálních služeb. Druhou nejčastější oblastí podpory byla oblast rekreace, kultury a sportu (22 %).

Přesné údaje za rok 2007 budou známy na podzim.

„Dnes má každé dotující ministerstvo řadu prioritních oblastí a dotačních programů, některé z nich se navzájem překrývají. Naším cílem je, aby pro příští léta všechna ministerstva při vytváření dotačních programů vycházela z jednotného strategického dokumentu a dotační systém byl zpřehledněn a zjednodušen. Komunikace mezi státem a neziskovým sektorem by měla být srozumitelná a jasná na všech úrovních, a to včetně dotačních a grantových programů," uvedla k tomu ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková.

  • Date:10.06.2008