Občanská společnost a neziskové organizace

Vláda zlepší financování neziskovek

  • Date:03.11.2008
Festival Habrovka, šestý ročník
Vláda schválila Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím, které přinášejí zlepšení jejich financování.
V současné době značná část nevládních neziskových organizací získává finanční dotace ze státního rozpočtu se zbytečným časovým zpožděním, někdy až v polovině roku. "Organizace tak nejsou schopny uskutečnit celý rozvrh aktivit, které si naplánovaly a na které dotace dostaly. To jednak snižuje účinnost takto čerpaných prostředků a také to ohrožuje existenci některých neziskových organizací, které jsou na státních dotacích často závislé," řekla ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, která návrh předložila.

Významnou změnou nových zásad je, že neziskové organizace, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost či poskytují takové služby, mohou na základě dlouhodobé smlouvy s ministerstvy dostat prostředky z dotačních titulů již na počátku fiskálního roku a nikoliv v jeho polovině, jak se to děje nyní. Navíc nové zásady umožňují spolufinancování projektů, které podpořila ministerstva, také z dalších zdrojů (jako jsou kraje, obce nebo evropské fondy). Do spolufinancování nevládní organizace bude nově zahrnuta i dobrovolnická služba. Podle Stehlíkové se jedná o administrativní změnu, která nebude znamenat pro státní rozpočet žádnou další zátěž, významně ale pomůže neziskovému sektoru, kam vnese jistotu financování a stabilizuje tak veřejně prospěšné organizace po finanční a personální stránce. „Obecně lze říci, že poskytováním dotací ze státního rozpočtu stát nakupuje služby od neziskového sektoru, který službu odvede obvykle efektivněji, levněji, než jiné sektory. To je dáno např. značným podílem dobrovolné práce na projektech těchto organizací. Ty proto pracují levněji než organizace založené za účelem dosahování zisku. Proto je v tomto neziskový sektor nezastupitelný a je žádoucí jeho aktivity dlouhodobě podporovat," řekla Stehlíková.

Nové znění zásad je ve shodě s vládním programovým prohlášením v bodě podpora občanských a neziskových aktivit. „Je součástí vládního projektu s názvem Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru," dodala ministryně.

  • Date:03.11.2008