Poděkování za podporu benefičního festivalu Skládanka

Vážení partneři a dárci,
děkujeme Vám za podporu akce Benefiční sociální festival Skládanka, který se konal 13. 5. na náměstí Míru ve Zlíně. Finanční dary jsme použili na uskutečnění festivalu, např. na zapůjčení auta pro přepravu věcí a lidí, nákupy surovin a materiálu na tvoření, tisk, reklamu a zajištění občerstvení.

Moc si vážíme Vaší podpory, která pomáhá vracet lidi s hendikepem mezi veřejnost, spojuje zdravé s postiženými a prezentuje volnočasové aktivity, sociální služby, domovy, různé kapely a hlavně umožňuje lidem s různým postižením dělat to, co je baví a to i přes různé bariery.  Uvědomujeme si díky asistenci rodičů nebo dobrovolníků, jak je důležité být mezi lidmi a změnit životy těch, jež nemají to štěstí mít „normální“ život z důvodu nemoci, stáří, financí nebo obav o rodinu. Vše je hodně složité, ale díky partnerům můžeme udělat dny krásnější nejen lidem s hendikepem, ale i jejich rodičům a pečovatelům, kteří si dobijí energii a poznají další úžasné lidi.

Na akci jsme z atrakcí, služeb a občerstvení vytěžili 20 000 Kč na náš sen – „Auto pro Skládanku“.

Naším snem je auto, kterým bude Skládanka pomáhat rodinám a lidem s různým postižením např. s přepravou k lékařům, do centra města, na sociální služby, rehabilitace, výlety. Plánujeme zorganizovat dovoz z potravinové banky, pracovní terapie, podpořit projekt „Uklidíme Česko“. Budeme prezentovat činnosti spolku, přepravovat naší cestovní kavárnu s občerstvením. Pro dobrovolníky spolku je tato služba financována příspěvky na mobilitu a na projektu Sen se již sami podílí formou pracovní terapie a dobrovolnických aktivit.

Dalším snem je otevřít Komunitní Centrum Skládanka s kavárnou a tvořivou dílničkou v zahradě, vhodné pro pořádání akcí, dobrovolnická setkání, s krásným posezením pro veřejnost a dětské atrakce. Rádi bychom zaměstnali 2 - 4 lidi s postižením na zkrácené úvazky a sociálního pracovníka a nabídli služby, poskytované dobrovolníky a lidmi s postižením.

Budeme rádi za Vaši stálou podporu, které si velmi vážíme. 

František Šarišský, předseda spolku Skládanka,z.s 

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz