Poděkování: Roprodesa, z.s. - příměstský tábor II

Rádi bychom poděkovali dárcům Dobrého skutku za finanční podporu našeho příměstského tábora pro děti s autismem.
Rád bych poděkoval i organizátorům benefičního večera manželům Kotkovým z Promotýmu Praha, panu Roškaňukovi, Lucii Křížkové
a mnoha dalším, díky kterým jsme prožili nádherný večer v kostele
sv. Šimona a Judy.

A co se díky vybraným penězům podařilo?

Naše děti prožily krásný týden s oblíbenými pohádkami. Na pozadí pohádek byly připraveny nejrůznější aktivity, přiměřené dovednostem dětí, které děti měly zabavit, ale zároveň cílily na oblasti, které dětem dělají problémy. Těmi byl nácvik spolupráce ve dvojicích nebo menších skupinách, střídání v aktivitách, čekání na jiné dítě, rozvoj individuální hry i jednodušší sociální dovednosti.

Děti měly každý den k dispozici tělocvičnu, takže se mohlo závodit na kolečkových deskách, jezdilo se na lavičkách, běhaly se různé dráhy a velikou atrakcí bylo houpání na kruzích.

Odpoledne se chodilo na nedaleké hřiště, takže všechny houpačky, klouzačky a vodní korýtka byla v jednom kole.
Suma sumárum, děti si to náramně užily a přitom se zase kousek posunuly na své nelehké cestě.

Za všechny rodiče dětí a děti, které se tábora zúčastnily, ještě jednou děkujeme!

Karel Tomáš
za Rodiče pro děti s autismem, z.s.
www.roprodesa.cz

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz