Poděkování: Příměstský tábor organizace Rodiče pro děti s autismem z.s.

Vážená nadace Dobrý skutek, milí dárci, rád bych vám všem jménem spolku Rodiče pro děti s autismem, z.s. touto cestou poděkoval za to, že se naše děti mohly zúčastnit příměstského tábora pořádaného ABA Centrem, s.r.o.

Většina z dětí, které se tábora zúčastnily, se pohybuje na spodní hranici autistického spektra, disponuje jen základními komunikačními dovednostmi. Jen rodič dítěte s PAS či odborník si dokáže představit, v jakou pohromu se může zvrhnout tak obyčejná věc, jako je cesta dopravním prostředkem, návštěva hřiště, výlet apod. Díky zkušenostem hlavní ABA terapeutky paní Mgr. Katrin Telin, která, s pečlivostí sobě vlastní, celou akci organizačně zajistila, k žádným potížím nedošlo a děti si tábor krásně užily. Rád bych poděkoval i za práci asistentů, kteří vše zvládli na výbornou, ačkoliv to chvílemi nebylo zrovna jednoduché.

Náš syn se do Centra každé ráno blížil s třepotajícíma se rukama, což je způsob, jakým projevuje radost. Pro rodiče to byl způsob, jak se nadechnout před druhou polovinou prázdnin a věřte nám, že jsme to opravdu potřebovali.

Za to vše vám, milí dárci, patří naše poděkování.

Za Rodiče pro děti s autismem, z.s.
Karel Tomáš

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz