Eva Trubačová a syn Míša

Ke konci roku 2013 oslovila naše sdružení Dobrý skutek organizace Madisson s.r.o., která, mimo jiné, má vlastní výrobu rehabilitačních lehátek, s nabídkou darování rehabilitačního stolu pro Vojtovu metodu. Byla to úžasná zpráva, protože v té době jsme měli v evidenci hned několik žádostí na „Vojtův stůl“.
Firma  Madisson s.r.o., jako dárce, si vybrala konkrétního žadatele a to paní Evu Trubačovou se synem Michalem.  Po měsíci tohoto rozhodnutí byl stůl vyroben a zástupce firmy Madisson přivezl paní Trubačové stůl, v hodnotě  34 969 Kč, domů.  
 
Vyjadřujeme tímto poděkování firmě Madisson s.r.o. za její přístup a obdarování potřebných, paní Evu Trubačovou se synem Míšou.    
Občanské sdružení Dobrý skutek.                                                                                               
Poděkování:
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat firmě MADISSON a všem lidem ve sdružení Dobrý skutek, kteří svým laskavým lidským přístupem pomáhají zdravotně postiženým. 
V mém případě děkuji za velkou pomoc, ve smyslu zajištění rehabilitačního stolu pro mého těžce zdravotně postiženého syna Míšu.
Jelikož zdravotní stav syna vyžaduje pravidelnou rehabilitaci, protahování zkrácených svalů, masáže, je tento stůl pro mě velkým pomocníkem. Zejména jeho elektrické ovládání a polohování výšky pracovní plochy.
 
Ještě jednou, velké díky pro dárce, firmu Madisson s.r.o. a občanské sdružení Dobrý skutek.
Eva Trubačová s rodinou 
 
Příběh: 
Jmenuji se Eva Trubačová, a mám těžce zdravotně postiženého Michala.  Míša je 18letý chlapec s těžkým zdravotním postižením jak tělesným, tak mentálním (těžká vývojová retardace, mikrocefalie, kvadruparetická forma DMO s epileptickým syndromem).  Je zcela odkázán na 24hodinovou péči a dohled. Sám se nedokáže pohybovat, musí být polohován, používá kompenzační pomůcky k rehabilitaci, korzet, dlahy a další.  Míša nemluví, komunikuje pomocí své mimiky, na různé podněty reaguje úsměvem, zamračením, pláčem. Sám se nenají. Pohybuje se pomocí vozíku a přenášením.
Cvičení a masáže syna provádím na podložce na zemi. Zvedání Míši ze země nebo jeho pokládání na zem je pro mě velmi náročné. 
Pořízení rehabilitačního stolu je pro nás, vzhledem k našemu finančnímu rodinnému rozpočtu, velmi nákladná pomůcka.
Máme ještě pětiletou dceru Adélku a snažíme se ji vychovávat i k tomu, aby chápala život a potřeby svého postiženého brášky.
Obracím se na Vás s prosbou o zvážení finanční pomoci na pořízení rehabilitační pomůcky Vojtova stolu.

Děkujeme Vám za čas, který naší žádosti věnujete a přejeme Vám všem mnoho zdraví, rodinného i pracovního klidu.
 
Eva Trubačová, maminka


NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz