Marek Palys

Jmenuji se Andrea Palysová. Jsme čtyřčlenná rodina, spolu s manželem máme syna Marka a Tomáše. Dvanáctiletý syn Marek má těžkou ztrátu sluchu na obě uši. Používá sluchadla, která však plně nekompenzují jeho sluchovou vadu. Navštěvoval základní školu a byl ve třídě s jedenácti žáky. Zde studoval až do pátého ročníku s výborným prospěchem. V současné době je na víceletém gymnáziu v Rýmařově.
Ve třídě je 28 žáků a je zde zvýšená hladina hluku a to způsobuje Markovi obtíže v porozumění mluvené řeči. Vyučujícím rozumí, pokud se vyskytují v jeho blízkosti, když se pohybují volně po třídě, již má problémy mluvenému slovu porozumět. V případě, že ve třídě probíhá diskuze, opět není schopen všechny sdělované informace správně zachytit. Výuka probíhá ve třídách, kde není možné vytvořit vhodné akustické podmínky. Po návratu ze školy bývá hodně unavený, protože se musí hodně soustředit a opírat se i o odezírání. Největším problémem je poslech nahrávek, které jim vyučující pouští. Nejčastěji je to v cizích jazycích. Nahrávkám nerozumí a je proto nešťastný a trápí se. 

Marek je nadaný, cílevědomý, milý chlapec, který velmi rád čte. Nejvíce ho zajímá historie. Řešením všech uváděných problémů by bylo zkvalitnění poslechu pomocí FM systému Scola BIN, který nám doporučila ošetřující lékařka. Tento FM systém by Marek využíval po celou dobu docházky do školy, měl by možnost ho také využívat i doma při poslechu televize, radia atd.
Bohužel, nákup pomůcky v pořizovací hodnotě 45 700 Kč je pro naši rodinu finančně velmi náročný. 

Byli bychom velmi rádi za poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení FM systému Scola BIN.

Věříme, že nám vyhovíte a předem děkujeme.
Alena Palysová s Markem

Dobrým skutkem pro Marka Palyse je finanční dar 10 000 Kč na doplatek FM systému Scola BIN od dodavatele Windex line.

Alena Palysová
Horní Město
Telefon: 739 632 527

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz