Adopce Dobrého skutku

V prosinci 2006 byl odstartován projekt „Adopce Dobrého skutku".

Pět klientů - Šimon HurychZdeněk HarnochKristýna PeprnáOndřej Nechvátal a Petr Šálek - získalo nové virtuální adoptivní rodiče z řad spolupracovníků Broker Consulting a.s.

Tito adoptivní rodiče jim pravidelně přispívají na respitní péči, pečovatelskou službu či chráněné bydlení.

V roce 2007 nahradil v „rodině adoptovaných" Zdeňka Harnocha Jakub Černohorský. V srpnu 2008 skupinu „adoptovaných na blízko" rozšířil Jakub Švec, čímž se počet těchto speciálně „adoptovaných" zvýšil na šest. Do akce se zapojilo 15 spolupracovníků akciové společnosti Broker Consulting, kteří ročně každému z šesti dětí pošlou 30 000 Kč.

Během roku 2009 skončila potřeba příspěvků na chráněné bydlení a asistenční služby  Jakuba Švece, který nakonec zcela přešel do ústavní péče. S prostředky, které byly vybrány na pomoc Jakubovi, jsme naložili dle přání adoptivních rodičů.

Od září roku 2009 přibyli další virtuální adoptivní rodiče, kteří každý měsíc zajišťují příspěvek na asistenční službu pro paní Marii Mádlovou a rodinu Flídrovou (synové Jaroslav a Tomáš).

V roce 2013 přispívali dárci v projektu „Adopce” kontinuálně deseti klientům na využívání asistenčních a odlehčovacích služeb. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil 262 428 Kč, což jsou 4,4 % všech darů.

V roce 2015 přispívali dárci v projektu „Adopce” již jedenácti klientům na využívání asistenčních, odlehčovacích služeb, potravinových doplňků a terapií. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil 326 828 Kč.

Od konce kalendářního roku 2018 evidujeme tyto klienty „adoptované nablízko“:

Ondřej Nechvátal, služba osobní asistence
Šimon Hurych, odlehčovací služba
Kristýna Peprná, sociální služba
Petr Šálek, služba osobní asistence
Kristýna Kolenčíková, služba osobní asistence
Marie Mádlová, služba osobní asistence
Tomáš Hajda, služba osobní asistence
Barbora Svobodová, služba osobní asistence
Linda Maxová, terapie a potravinové doplňky
sourozenci Sarah, Samuel a Elizabeth Kmoškovi, potravinové doplňky
Michal Greško, služba osobní asistence

Pravidelných dárců se do projektu zapojilo již 27. Díky nim se podařilo každému z klientů za rok shromáždit potřebnou částku 30 000 Kč – 36 000 Kč. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil 327 654 Kč.

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz